Småböcker

Martinus har skrivit ett större antal så kallade småböcker, som ofta innehåller flera kortare artiklar. Dessa böcker behandlar ett stort antal olika ämnen. För mer ingående, teoretiska analyser av dessa ämnen hänvisas till Martinus huvudverk.

Sortera efter:
Bönens mysterium Bönens mysterium
Martinus
Vilken betydelse har bönen för den moderna människan? Martinus menar att bönen är en ovärderlig hjälp och källa till inspiration i livets alla situationer. Ja, bönen kan bli så fulländad att den utestänger all sorg från individen.
Häftad Artikelkod: 76146
100+ i lager
85,00
Den idealiska födan Den idealiska födan
Martinus
Den vegetariska födan är den naturliga för människan och alltmer nödvändig för att hon ska bli kvitt sjukdom och andra former av olyckligt öde.
Inbunden Artikelkod: 36961
<100 i lager
100,00
Genom d&#246;dens port Genom dödens port
Martinus
Det vi kallar ”döden” är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för.
Häftad Artikelkod: 75272
100+ i lager
70,00
Julevangeliet Julevangeliet
Martinus
Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbol över jordmänniskans kosmiska öde.
Inbunden Artikelkod: 14991
100+ i lager
100,00
Kosmiska glimtar Kosmiska glimtar
Martinus
Det förekommer tillfällen då människor upplever livet i en kulminerande ljusupp-levelse, ett slags extastillstånd, då allt förnims som strålande lycka och glädje.
Inbunden Artikelkod: 15001
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner Kosmiska lektioner
Martinus
Bokserien Kosmiska lektioner innehåller valda artiklar av Martinus, som oftast varit publicerade i de danska så kallade småböckerna och någon gång också utgivna som svenska småböcker. Serien ger en lättläst introduktion till Martinus författarskap och livssyn. Denna första del omfattar 19 artiklar av Martinus.
Pocket Artikelkod: 74817
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 2 Kosmiska lektioner 2
Martinus
Martinus förklarar att världsalltet i sin helhet är ett levande väsen. Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem, och reinkarnationsprincipen är en realitet i det stora såväl som i det lilla. Mänskligheten förs nu gradvis mot en allt större utveckling av humanitet och kärlek, mot allt större enhet och samhörighet. Kosmiska lektioner 2 innehåller 14 artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska.
Pocket Artikelkod: 80699
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 3 Kosmiska lektioner 3
Martinus
Ju mer humaniteten eller förmågan att känna medlidande utvecklas, desto större blir förmågan att inte vilja göra andra levande väsen illa. Martinus förklarar att när denna förmåga blivit fullkomlig växer en ny förmåga fram, intuitionsförmågan. Kosmiska lektioner 3 innehåller sju artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska och dessutom artikeln ”Den längst levande avguden”, som tidigare varit utgiven som en separat småbok på svenska.
Pocket Artikelkod: 83978
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 4 Kosmiska lektioner 4
Martinus
Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt.
Pocket Artikelkod: 86233
100+ i lager
100,00
Kosmiskt medvetande Kosmiskt medvetande
Martinus
Vägen till det kosmiska medvetandet går genom utvecklingen av förmågan att förstå och förlåta medvarelserna.
Inbunden Artikelkod: 15011
100+ i lager
100,00
Kring min missions f&#246;delse Kring min missions födelse
Martinus
Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter och händelser, de djupgående upplevelser, som en gång totalt förändrade hans liv och som satte honom i stånd att beskriva den ...
Inbunden Artikelkod: 15021
<100 i lager
100,00
Kulturens skapelse Kulturens skapelse
Martinus
Om de faktorer som ligger bakom den mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld.
Inbunden Artikelkod: 15031
100+ i lager
100,00
Livets v&#228;g Livets väg
Martinus
"Livets väg" innehåller tre artiklar av Martinus – 1) "Livets väg" som handlar om hur mänskligheten leds från mörker till ljus i ett kosmiskt kretslopp, 2) "Mentala fängelser" som visar hur livsprincipen ”var och en är sig själv närmast” lever kvar och skapar svårigheter för oss när vi inte alltid kan göra det goda vi vill, och 3) "Den sekundära och den primära uppståndelsen" som behandlar Jesu uppståndelse och frågor kring materialisation.
Inbunden Artikelkod: 15041
100+ i lager
100,00
Meditation Meditation
Martinus
Att meditera är att tänka över livet. Vissa former av meditation kan ge upplevelser av kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. En meditation utan mentala risker är bönen ”Fader vår”.
Inbunden Artikelkod: 15051
<100 i lager
100,00
M&#228;nskligheten och v&#228;rldsbilden Mänskligheten och världsbilden
Martinus
Naturvetenskapen kan endast registrera naturens yttre, mekaniska sida, dess energiprocesser och materierörelser, som uttrycks i mått- och vikt.
Inbunden Artikelkod: 15061
100+ i lager
100,00
M&#228;nsklighetens &#246;de Mänsklighetens öde
Martinus
Martinus ger här en koncentrerad överblick av huvuddragen i sin kosmiska världsbild. Han beskriver mänsklighetens väg framåt ur ett andligt utvecklingsperspektiv och förklarar att en ny kosmisk världsimpuls nu för människan in i ett nytt medvetandetillstånd.
Häftad Artikelkod: 83177
100+ i lager
85,00
P&#229;sk Påsk
Martinus
Världsåterlösaren och mänskligheten För ungefär tvåtusen år sedan mottog vår kultur en human impuls genom Jesus från Nasaret.
Häftad Artikelkod: 66043
100+ i lager
85,00
Tv&#229; slags k&#228;rlek Två slags kärlek
Martinus
Ordet ”kärlek” förknippar vi normalt med förälskelse och parförhållanden. Men det är bara begränsade uttryck för denna centrala livsfunktion: ...
Inbunden Artikelkod: 15081
100+ i lager
100,00
Vad &#228;r sanning? Vad är sanning?
Martinus
Människans förmåga att tro på religiösa auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen baseras i stället alltmer på fakta, vetande och egen erfarenhet. Om innebörden i begreppet ”Kristi återkomst”.
Inbunden Artikelkod: 15091
100+ i lager
100,00
V&#228;gen till invigning Vägen till invigning
Martinus
"Vägen till invigning" innehåller tre artiklar av Martinus – 1) "Vägen till invigning" som handlar om ödmjukhet som nyckeln till ”visdomens port”, 2) "Kring mina kosmiska analyser" som berättar att kärlek är intellektualiserad känsla, och 3) "Gåvokultur" som handlar om ”gåvor” som kamouflage för köp och försäljning av tillfredsställelse av egoistiska begär.
Inbunden Artikelkod: 15101
100+ i lager
100,00
V&#228;gen till paradiset Vägen till paradiset
Martinus
Efter ”döden” fortsätter livet i en värld uppbyggd i en strålformig materia som direkt kan påverkas av tanken.
Inbunden Artikelkod: 15111
100+ i lager
100,00
V&#228;rldsfredens skapelse Världsfredens skapelse
Martinus
Varför har det ännu inte kunnat skapas fred på jorden? De humana religionerna har i årtusenden predikat sitt kärleksbudskap, men krigen fortsätter.
Inbunden Artikelkod: 48041
100+ i lager
100,00