Livets ursprung

Artiklar 1945-1972

Universum – vem är du?: Här möter naturvetenskapen och livsvetenskapen varandra och öppnar upp för ett helt nytt perspketiv på världsalltet.
Läs mer

Martinus symbolbilder

Martinus symbolbilder fyller en viktig funktion
i hans förklaring av verkligheten. Han avser med dem illustrera "kosmiska världslagar, grundprin- ciper, idéer, orsaker och förnimmelsemetoder".
Läs mer...

Vad är kärlek? Samtal med Sören Grind

Kosmologipodden: Pernilla Rosell och Lars Palerius samtalar med Sören Grind, aktuell med boken ”Livet en fråga om kärlek”, bland annat om vad kärlek är, hur verklig kärlek innehåller både medkänsla och förnuft, vad som är skillnaden mellan kärlek och förälskelse och hur vi ser på kärlek och parrelationer i dagens samhälle.

Lyssna på samtalet ...


 

Livet en fråga om kärlek

Det finns ingen drivkraft som är så grundläggande som längtan efter kärlek. Samtidigt finns det nog inget som är så missförstått. För det mesta blandar vi ihop den mänskliga frigivande kärleken med förälskelsens självupptagna begär. Forfatteren Sören Grind, född 1954, är verksam som leg. psykolog och certifierad EMDRterapeut.

Läs mer...


Storkursen – Den eviga världsbilden

I Storkursen får du en genomgång av hela världsbilden med den disposition som Martinus själv använde när han i en föredragsserie med inte mindre än 15 föredrag beskrev världsbildens alfa och omega vintern 1955/56. Boken innehåller hela 76 symboler.

Läs mer...


Artiklar 1945-1972

Denna artikelsamling innehåller 26 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1945-1972, i svensk översättning. Samlingen är den andra av två volymer. Numreringen av artiklarna fortsätter från den första volymen, Artiklar 1930–1945. Martinus betraktade sina artiklar och föredrag som skyltfönster för sin andliga vetenskap.

Läs mer...


Artiklar 1930-1945

Denna artikelsamling innehåller 18 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1930–1945, i svensk översättning. Samlingen är den första av två volymer. Martinus Institut började 1933 ge ut tidskriften Kosmos, där artiklarna ursprungligen publicerades. Det första numret på svenska av tidskriften Kosmos utkom 1969.

Läs mer...


I vår utveckling från djur till begynnande människa har vi under en mycket lång period varit med om den s.k. kampen för tillvaron. Genom de smärtsamma erfarenheterna av denna kamp uppstår hos den blivande människan den mättnad och avsky för kriget, som ligger bakom hennes växande humana sinne och förmåga. Läs mer...
Martinus Thomsen (1890–1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. Han upplevde att endast livet existerar och att världsalltet i sin helhet är levande. Det är ett alltomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar. Läs mer...