ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

En mycket kort introduktion till Martinus tankevärld

Martinus visar på en logisk lösning av livets gåta. Han förklarar hur verkligheten skapar medvetande och utveckling för levande varelser.

Allt i naturen är livsyttringar. Verkligheten är i grunden inte materiell, utan levande, både i sin helhet och i sina delar. I mikro- och makrokosmos ser vi livet i perspektiv som materia respektive universum.

Livet begränsas inte av tiden och rummet, utan är evigt, varför vår nuvarande tillvaro endast är ett brottstycke av vår existens. Tron på ”döden” är en följd av att vi inte nu har tillgång till minnena av vårt förgångna, samtidigt som vi saknar inblick i livets väsen.

Det finns ingen slump eller tillfällighet. Sådant som händer oss har på ett eller annat sätt sitt ursprung hos oss själva, i detta liv eller i tidigare. I nuet skapar vi, genom vår fria vilja, förutsättningarna för vårt framtida liv.

Meningen med livet är att vi ska komma till klarhet om livssituationen, så att vi kan uppleva att allt egentligen är gott. Det så kallade onda är endast följden av okunnighet och omedvetenhet. Ur förståelsen av allt livs samhörighet föds kärleken till tillvaron och till alla levande varelser. Det är denna begynnande kärlek som visar sig i människans humanitet, och som kommer att omvandla vår planet till en allt mänskligare värld att leva i.