ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Vägen till Shangri-La

Av Martinus

1. Ett tack till alla som har hjälpt Saken

Jag vill gärna säga riktigt hjärtligt och innerligt tack till er, för denna underbara kväll som ni har gett mig. Den kommer att vara mycket inspirerande för mig i mitt fortsatta arbete, och jag tackar er inte bara för denna kväll, utan lika mycket för all den hjälp som jag fått genom åren. Från första början har det funnits kärleksfulla människor kring mitt arbete, kring mitt skapande av analyserna och föredragen, och utan denna krets av kärleksfulla människor skulle Saken inte ha nått så långt som den nu har.


2. Saken är inte någon sekt – saken är ett Shangri-La

Vad är det då för en sak som vuxit fram? Vad är det som gör att människor har stött mig? Vad är det vi har? Har vi i denna sak något att erbjuda människorna? Ja, det har vi!

Denna sak har inte blivit någon sekt; den har visserligen blivit en sak, men den är mer än en sak: Den är ett Shangri-La!

I filmen ”Bortom horisonten” hette det att människorna i Shangri-La satt inne med en kunskap om gamla kulturer som kunde rädda världen. Vi kan i allra högsta grad säga att vi sitter inne med den kunskap på vilken hela mänsklighetens framtid kommer att bero. Jag kan säga det helt säkert, för att jag vet att det nu har getts mänskligheten alla de upplysningar som behövs för att livsmysteriet ska kunna uppenbaras för människornas förstånd, utan att de ens behöver intuition för att sätta sig in i det. Vi är och har ett sådant Shangri-La här. Vi har den högsta kunskapen. Vi har det som ska bli framtidens kulturfundament.


3. Den långa och besvärliga vägen till Shangri-La

Men det är inte så lätt att komma till detta Shangri-La. Det är som vi ser i filmen, höga bergstinnar och klippformationer som ska övervinnas, och de som kom till Shangri-La nådde dit med mycket möda och besvär. Det Shangri-La som de kosmiska analyserna utgör, är också något som inte är helt enkelt. Det finns många människor som inte alls kan företa denna vandring, som inte alls kan se de kosmiska analyserna. Det finns människor för vilka de endast är trycksvärta och papper. Kosmiskt sett är de analfabeter, och det kan man inte förebrå dem.

Symboliskt sett är två tredjedelar av mänskligheten andliga analfabeter, och en tredjedel är starkt på väg till Shangri-La. I denna ena tredjedel av mänskligheten finner vi alla de många humana sekterna och samfunden. De har var och en sina egna föreställningar, som mer eller mindre avviker från den verkliga sanningen, men de har något av sanningen. De har åtskilliga klippväggar och branta bergssidor att ta sig uppför för att komma till det verkliga Shangri-La, dvs. till den verkliga sanningen om livet, men de är allesamman på väg.

De två tredjedelar av mänskligheten som så att säga ännu inte är på väg, bearbetas av Gudomen och av sin karma, som ju går över världen och gör att det kommer att gå fort. De kommer alltså att genomgå det mörka öde som de har skapat i sina primitiva tillstånd.


4. En del människor är redan uppe vid porten till Shangri-La

De som hör till den första tredjedelen är ju de som har genomgått sin mörka karma. Det är de som inte kan tänka sig att döda. De kan inte nännas att skada djur, de kan inte nännas att äta kött och de kan inte nännas att över huvud taget göra något ont. Svartsjuka och liknande har de övervunnit, då svartsjuka, intolerans, avund, hat och hämndgirighet är just de klippbranter som man ska övervinna för att komma till det Shangri-La som vi känner till. Därför förstår man mycket väl att dessa många människor i de två sista tredjedelarna ännu har en del svårigheter att gå igenom.

Det vill alltså säga att vi, allteftersom våra förmågor tillåter det, hör till den tredjedel där man inte längre tycker om att föra krig eller ha med militarism att göra, där man inte vill slakta djur, inte vill äta kött eller skapa förtret för andra. Det är ju de människor som är på väg.

Nu måste jag säga att de människor som har kommit så långt fram att de börjat önska, begära, törsta och hungra efter de kosmiska analyserna, och för vilka dessa analyser precis passar in i deras begär och längtan efter det gudomliga, de är redan uppe vid porten till detta Shangri-La. Här räknar jag med att porten är en kosmisk glimt. Efter hand som ni når fram i utvecklingen av kärlek, kommer ni nämligen få kosmiska glimtar, vilket vill säga att ni börjar att kunna få en skymt av detta Shangri-La. Ni börjar kunna se odödligheten, uppleva intuitivt och uppleva att man ska älska sin nästa som sig själv för att kunna bli den färdiga människan. De som har nått fram till detta, de har nått fram till att hungra efter att få tillfredsställas av de kosmiska analyserna, de är vid målet. Men alla de andra ska ju övervinna sina felsteg, de ska bort från sin övertro och de felaktiga dogmer som de fortfarande är beroende av. Men de kommer alla fram, de är alla på väg.


5. Kriget gör slut på sig själv. Den grova och den lättare karman

Det är en stor uppmuntran att veta att denna tredjedel av mänskligheten inte ska vara rädd för krigen som kommer. Det kommer ju krig, krigen kan inte undvikas. När det är två tredjedelar av människorna som vill krig och som tror att det är nödvändigt att ha krig, som tror att man kan avskaffa kriget med krig, så är det ju klart att de kommer att ta till krig i den utsräckning de vill. Men kriget med alla dess lidanden och olyckliga tillstånd har den gudomliga egenskapen att när människorna har kommit igenom det, resulterar det i en förmåga som gör att man inte längre kan nännas att göra det onda.

De kommande krigen kommer att medföra att kriget gör slut på sig själv. De människor som har upplevt krigen, blir också vandrare mot detta Shangri-La, mot de kosmiska analyserna, och det är något som kommer att gå fort i förhållande till den utveckling som varit hittills. Världen eller mänskligheten går framåt i en kolossalt explosiv utveckling. I våra dagar utvecklas människorna nästan mer på tio år än de tidigare gjorde under ett århundrade eller mer. Nu går utvecklingen mycket fort.

För de som nu söker de kosmiska analyserna, gäller det just att aldrig glömma vad som kan hjälpa dem att komma framåt och uppåt. För även om de nog har kommit över den besvärliga karman, är de inte fria från karma. Den besvärliga eller svåra karman uppstår genom mord, dråp, tortyr och liknande som man vållar andra. Denna karma kommer ju tillbaka i form av mord, dråp, tortyr osv. De människor som har genomgått den har endast en lättare karma kvar. Även om de är sökande efter de kosmiska analyserna, och även om de också nått fram till att förstå dem rent teoretiskt, betyder det ju inte att de är helt fria från karma. De har ännu vissa småfel eller småsaker som inte är fullkomliga och som kommer att ge en lättare karma. Den stora karma som de kommande krigen ger, kommer ju att drabba alla de människor som skapar kriget.


6. Den nya världskulturens pionjärer

Denna tredjedel av mänskligheten som jag talar om, utgörs nämligen av de människor som har nått fram till de kosmiska analyserna. De har kommit förbi sektskapande, de har blivit till fria människor som inte är bundna av sammanslutningar. En kunskap kan inte bindas i en sammanslutning, ett vetande är något som ges till människorna efter hand som de utvecklas fram till den. De kosmiska analyserna är avsedda för dessa människor, och de är pionjärerna för den nya världskulturen.

Det gäller att inte glömma att man har fått tillfälle att stödja och vara med om att uppleva denna gudomliga uppenbarelse av världsbilden, de gudomliga lagarna och hela livsmysteriets lösning. Det skulle också vara bra om man kom ihåg att man själv medverkar till att även andra människor kan få uppleva det, och det kan man göra just genom att använda bönen.


7. Det är en god vana att be varje dag

Kristus har lärt oss att man kan be överallt, och att ” alltid be och inte ge upp” (Luk 18:1). Att be betyder inte att man ska falla ned på knä. Gud är inte sådan att han säger: ”Du måste falla ned på knä.” Gud är inte så småaktig och kräver inte att man ska knäppa sina händer, inta bestämda ställningar eller ha bestämda ceremonier. Man behöver bara rikta tanken uppåt, till och med den minsta suck hörs. Det finns en hel skara av högt utvecklade, invigda väsen som är Guds redskap till att föra världsåterlösningen framåt och som är invigda till att höra alla människors böner.

Det är bra att be varje dag, man kan börja den nya dagen med en bön och man kan be innan man går till sängs. Varje kväll innan jag går till sängs, ber jag en bön och tackar för det dygn som gått, och jag ber ständigt om att jag ska säga och göra de riktiga sakerna. Jag använder också bönen när jag ska tala med människor som är olyckliga, när jag ska hålla föredrag eller arbeta med alla dessa saker som jag ska förmedla till människor. Jag ber till Gud att det inte ska blandas in något som kan vara till skada, men att alltsammans ska bli till välsignelse. Detta är en strålande vana att få!


8. Vi har en medfödd lönnkammare i vårt eget medvetande

Man kan be när man sitter i en bil, när man talar med andra människor eller befinner sig bland en grupp människor. Man kan alltid be en bön, man kan alltid stänga dörren till sin kammare. Kristus säger ju: ”... när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig” (Matt 6:6. Se också LB, del 3, st. 755).

Ja, man kan gå in i en kammare och vara ensam, och där kan man be. Men det är lite besvärligt, för det är inte överallt man kan ha tillgång till en sådan kammare. Vi har däremot en medfödd kammare i vårt eget medvetande. Vi kan sända en bön till Gud även om det är aldrig så många människor omkring oss, det kan de inte upptäcka och det kan vi helt lugnt göra. Att hela tiden ha bönen i medvetandet är alltså det jag vill rekommendera alla de människor som nu nått fram till att vara intresserade av de kosmiska analyserna och som är med om att föra hela den nya världskulturen framåt.


9. Bönen verkar även om man inte tror på den

Man behöver inte ens tro på bönen, den verkar i alla fall. Det där att man ska tro, det är också en övertro, det är inte nödvändigt. Men det finns många människor för vilka det är nytt att be. När det har kommit människor till mig, som varit olyckliga, frågar jag: ”Ber ni inte till Gud?” – ”Ber till Gud? Nej, jag kan inte be Fader Vår, det blandar sig så många tankar in i Fader Vår.” – ”Ja, men ni behöver inte heller be Fader Vår. Ni behöver inte be någon lång ramsa. Om ni är i en besvärlig situation, kan ni bara tänka att ni behöver få hjälp att övervinna denna besvärliga situation. Det kan ni göra genom att sända er tanke mot Gud. Gör det, även om ni inte tror på det! Gör det i alla fall! – Då ska ni få se att det kommer att verka.”


10. Den dagliga bönen ger en väldig trygghet

Om man ber varje dag, blir det till en levande verklighet som man inte kan undvara. Man kommer att gå genom världen med en väldig trygghet. Om man har Gud med i allt vad man företar sig, är man höjd över all ängslan och fruktan, vad man än möter. På detta sätt kan man övervinna alla dessa klippor, vassa kanter och branta väggar som jag nämnde tidigare, som i form av intolerans, hat, avund, svartsjuka och missunnsamhet ligger som hinder på vägen framåt. Genom bönens makt får man en väldig hjälp att övervinna dessa saker och komma på våglängd med de kosmiska analyserna och därmed på våglängd med allkärleken, som är det eviga ljus vi ska uppnå för att bli ”människan som Guds avbild”.


11. Genom att använda bönen kan man komma att älska sina fiender

Man ska bara be till Gud, även om man själv tycker att man inte behöver det. Man kan ändå alltid sända tanken uppåt, och man kommer att uppleva att man därigenom odlar en talang som skapar en levande förbindelse mellan den gudomliga Försynen och en själv. Man kommer att upptäcka hur oron och fruktan försvinner, och man kommer med tiden att leva i en gudomlig trygghet. Detta gör också att man blir till stor nytta och glädje och välsignelse för andra människor, och det är ju det man ska vara. Man kan i särskild grad använda bönen till att börja att älska sina fiender. Det är lätt att älska dem som är kärleksfulla mot oss, men det stora problemet, den värsta muren eller det största hindret är att människorna inte älskar sina fiender, att de inte välsignar dem som förbannar dem. Men genom bönens makt kan de alltså få hjälp att övervinna dessa stup och branta klippor.


12. Gud talar till oss genom alla människor

Ännu en gång vill jag säga er ett riktigt hjärtligt tack för denna underbara kväll, för alla de stora kärleksbevis och all den hjälp och allt det stöd ni hela tiden ger mig. Det gör att jag känner en innerlig trygghet, liksom jag också genom mitt förhållande till Gudomen känner en väldig trygghet. Jag ser Gudomen i er, och Gud talar ju till mig genom er. Gud kan ju inte tala till mig genom något ingenting, men däremot genom alla de människor som reagerar på mitt tal. Man måste lära sig förstå att Hansson, Pettersson och Sörensson är Guds redskap. Gud talar genom alla människor. Man står alltid inför Guds tal, vem man än har att göra med, och där har man också bönen till hjälp. Härmed vill jag säga: ”Tusen tack för denna underbara kväll!”

Martinus tacktal vid sin 79-årsdag den 11 augusti 1969. Bandavskrift av talet har bearbetats av Ole Therkelsen. I tidigare utgåva införd i Kosmos nr 8/1993. Artikel-id: M2467. Bearbetad 2023. Översättning: Rolf Nordström

© Martinus Institut 1981 www.martinus.dk
Du är välkommen att länka till artikeln med angivande av copyright och källa. Du är också välkommen att citera från artikeln, när det sker i överensstämmelse med lagen för upphovsrätt. Kopiering, eftertryck eller andra former för återgivning av artikeln, får bara göras efter skriftligt avtal med Martinus Institut.