ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Artiklar av Martinus

Intuitionens epok 

"Denna epok är intuitionens epok. Det är förvisso märkligt att vetenskapen eller mänskligheten inte har tänkt över att liksom det efter växtriket kommer ett djurrike, så kommer det efter djurriket ett riktigt människorike, att den djuriska eller icke färdiga människan utvecklas till den färdiga människan. Med utvecklingen av intelligensen går människan in i intelligensepoken, den materialistiska epoken, och därefter går hon med utvecklingen av intuitionen in i en andlig epok." Läs artikeln

Människan och hennes öde 

"De mer intellektuellt inställda människorna tror inte på nåden, arvsynden, straffet osv. Däremot har de själva börjat att försöka finna lösningen. Men därtill krävs det högre förmågor, så hela lösningen har de inte kunnat finna." Läs artikeln

Den organiska elektriciteten

"Det verkliga väsendet existerar i en strålformig materia som är av elektrisk natur, det är ett elektriskt väsen. Hela vårt framträdande, hela vår fysiska organism är i verkligheten endast en förstärkningsanläggning för denna elektricitet." Läs artikeln

Samvete

"Vad menar man egentligen med samvete? Det är en konflikt i den jordiska människans sinne, men vad är det för krafter som kämpar om herraväldet i sinnet?" Läs artikeln

Tankens makt

"Vår upplevelse är alltsammans ”bilder” som de speciella energikombinationerna i den yttre världen genom våra fysiska sinnen projicerar in i vårt medvetande eller vår inre värld. Vår upplevelse är en värld av bilder, tankebilder, det är en andlig värld, och den jordiska människan är ett andligt väsen, även om hon kanske för ögonblicket tror att hon bara är fysisk." Läs artikeln

Vägen till freden

"Så länge den jordiska människan ännu inte fullt ut är ett invigt eller färdigutvecklat väsen är det primära fundamentet för hennes handel och vandel i motsvarande grad tyngdenergi, inkapslad i ointellektuell känsla och ett svagt inslag av instinkt. Enligt Livets Bog är tyngdenergi detsamma som eld – och känsla detsamma som köld." Läs artikeln