Den eviga världsbilden 1-6

Den eviga världsbilden består av sex delar, som tillsammans innehåller 100 symboler med Martinus förklaringar. Martinus symboler visar de osynliga andliga principerna och företeelserna, som görs tillgängliga för våra fysiska sinnen i ett symboliskt bildspråk. Bilderna är formade av figurer, färger och streck och utgör ett slags "karta" över de kosmiska kärnanalyserna, som Martinus har beskrivit detaljerat i sina verk. Den studerande får härigenom en visuell överblick över elementen i Martinus världsbild, och tillsammans med symbolförklaringarna får läsaren en utförlig helhetsförklaring på livet och tillvaron.


Delarna 5 och 6 skiljer sig från tidigare symbolböcker genom att de postumt återger efterlämnade symboler. Symbolförklaringarna baseras här på bandinspelningar av föredrag som Martinus höll på 1950- och 1960-talen.

Sortera efter:
Den eviga världsbilden, del 1 Den eviga världsbilden, del 1
Martinus
Innehåller symbolerna 1–16 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 14951
<100 i lager
290,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 2 Den eviga världsbilden, del 2
Martinus
Innehåller symbolerna 17–26 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 36931
100+ i lager
290,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 3 &amp; 4 Den eviga världsbilden, del 3 & 4
Martinus
Del 3 innehåller symbolerna 27–33 med förklaringar.
Del 4 innehåller symbolerna 34–44 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 75776
100+ i lager
370,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 5 Den eviga världsbilden, del 5
Martinus
Efterlämnade symboler • Valda texter
Innehåller symbolerna 45–77 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 80700
100+ i lager
290,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 6 Den eviga världsbilden, del 6
Martinus
Efterlämnade symboler • Valda texter
Innehåller symbolerna 78–100 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 85908
100+ i lager
290,00