Livets Bog 1-7

Livets Bog (Livets bok) består av sju delar och är Martinus stora centrala verk. Det utgör tillsammans med Den eviga världsbilden, del 1-6, med 100 symboler kärnan i hans beskrivning av den andliga vetenskapens världsbild. Naturen är den "livets bok" vars språk människan är på väg att lära sig att förstå. Det sker bland annat genom vetenskapens erfarenheter. Utan kunskap om de fysiska naturlagarna skulle människan inte vara i stånd att använda naturkrafterna och skapa dagens teknik. Genom att hon får kunskap om de andliga naturlagarna får hon gradvis möjlighet att också förstå sig själv och andra - och finna en mening, logik och kärlek i tillvaron.


Livets Bog lägger grunden till en vetenskap om livet. Den redogör för de principer som gör vår livsupplevelse möjlig. Den visar hur vår existens är förbunden med naturens helhet, och hur vi skapar vår framtid, vårt öde, genom det sätt på vilket vi i dag tänker och handlar. Vi befinner oss i utveckling, på väg att bli "riktiga" färdigutvecklade människor. Principen om "den starkares rätt", diktaturen, undergrävs till förmån för en växande human livsinställning, demokratin. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndor för en framtida ljus världskultur, som leder till en genomgripande förändring av tillvaron för oss alla.

Sortera efter:
Företal till Livets Bog, särtryck Företal till Livets Bog, särtryck
Martinus
Särtryck ur del 1 med bokens omslag. Här ger Martinus en inblick i de tankar som motiverat hans författarskap.
Häfte Artikelkod: 25325
100+ i lager
20,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 1 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 1
Martinus
Del 1 är en inledning till verket Livets Bog (Livets bok) och samtidigt den mest upplysande introduktionen till Martinus kosmologi. Den innehåller Martinus företal till Livets Bog och beskriver en rad kärnelement i den eviga världsbilden.
Inbunden Artikelkod: 88291
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 2 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 2
Martinus
Del 2 beskriver den ”kosmiska kemi” med vilken Martinus utvidgar den kemiska vetenskapens lära om de fysiska ämnenas reaktion till att också omfatta läran om de ”överfysiska” ämnenas reaktion, d.v.s. den materia och de energiarter som ligger bakom den kända fysiska världen.
Inbunden Artikelkod: 74472
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 3 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 3
Martinus
I del 3 fortsätter beskrivningen av den kosmiska kemin med huvudämnen som: symbolen ”Kretsloppsprincipen”, symbolen ”Livsmysteriets lösning” och en genomgång av ”63 livssubstanser”.
Inbunden Artikelkod: 56651
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 4 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 4
Martinus
Del 4-7 har en gemensam huvudrubrik, ”Det eviga livet”. Analysernas fokus skiftar här från de levande väsendenas yttre kosmisk-tekniska struktur till de levande väsendenas livsupplevelse i dess mångfald av former.
Inbunden Artikelkod: 81330
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 5 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 5
Martinus
Del 5 har huvudämnet ”den högsta elden” med fokus på Martinus kärnanalyser av ”den sexuella polförvandlingsprincipen”.
Inbunden Artikelkod: 15141
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 6 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 6
Martinus
Del 6 har huvudämnet ”Guds rike eller livets äventyr” med fokus på vägen ut ur mörkret och den begynnande insikten i de högre medvetandenivåerna. Denna utveckling betecknar Martinus som ”livets största äventyr”.
Inbunden Artikelkod: 15151
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 7 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 7
Martinus
Del 7 har huvudämnet ”den kosmiska världsmoralen” med fokus på det sätt att vara som kännetecknar kärleken till nästan, och som kommer att utgöra fundamentet i det kommande människorikets livsform.
Inbunden Artikelkod: 15161
100+ i lager
290,00