Introduktionsböcker

Följande böcker av Martinus är lämpliga som en introduktion till kosmologin. Man kan givetvis också börja läsa huvudverket direkt om man så önskar, eller andra småböcker om olika ämnen. Det finns också introduktionsböcker skrivna av andra författare än Martinus, se under ”Relaterade författare”.

Sortera efter:
Kosmiska lektioner Kosmiska lektioner
Martinus
Bokserien Kosmiska lektioner innehåller valda artiklar av Martinus, som oftast varit publicerade i de danska så kallade småböckerna och någon gång också utgivna som svenska småböcker. Serien ger en lättläst introduktion till Martinus författarskap och livssyn. Denna första del omfattar 19 artiklar av Martinus.
Pocket Artikelkod: 74817
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 2 Kosmiska lektioner 2
Martinus
Martinus förklarar att världsalltet i sin helhet är ett levande väsen. Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem, och reinkarnationsprincipen är en realitet i det stora såväl som i det lilla. Mänskligheten förs nu gradvis mot en allt större utveckling av humanitet och kärlek, mot allt större enhet och samhörighet. Kosmiska lektioner 2 innehåller 14 artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska.
Pocket Artikelkod: 80699
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 3 Kosmiska lektioner 3
Martinus
Ju mer humaniteten eller förmågan att känna medlidande utvecklas, desto större blir förmågan att inte vilja göra andra levande väsen illa. Martinus förklarar att när denna förmåga blivit fullkomlig växer en ny förmåga fram, intuitionsförmågan. Kosmiska lektioner 3 innehåller sju artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska och dessutom artikeln ”Den längst levande avguden”, som tidigare varit utgiven som en separat småbok på svenska.
Pocket Artikelkod: 83978
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 4 Kosmiska lektioner 4
Martinus
Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt.
Pocket Artikelkod: 86233
100+ i lager
100,00
Logik Logik
Martinus
I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog.
Inbunden Artikelkod: 15171
100+ i lager
250,00
Mänsklighetens öde Mänsklighetens öde
Martinus
Martinus ger här en koncentrerad överblick av huvuddragen i sin kosmiska världsbild. Han beskriver mänsklighetens väg framåt ur ett andligt utvecklingsperspektiv och förklarar att en ny kosmisk världsimpuls nu för människan in i ett nytt medvetandetillstånd.
Häftad Artikelkod: 83177
100+ i lager
85,00
Storkursen – Den eviga världsbilden Storkursen – Den eviga världsbilden
Martinus
I boken får du en genomgång av hela Martinus världsbild med den disposition som Martinus själv använde när han i en föredragsserie med inte mindre än 15 föredrag beskrev världsbildens alfa och omega vintern 1955/56.
Inbunden Artikelkod: 88208
100+ i lager
290,00