Böcker (webbutik)

Sortera efter:
Bisättning Bisättning
Martinus
Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa.
Inbunden Artikelkod: 14901
100+ i lager
175,00
Bönens mysterium Bönens mysterium
Martinus
Vilken betydelse har bönen för den moderna människan? Martinus menar att bönen är en ovärderlig hjälp och källa till inspiration i livets alla situationer. Ja, bönen kan bli så fulländad att den utestänger all sorg från individen.
Häftad Artikelkod: 76146
100+ i lager
85,00
Den eviga världsbilden, del 1 Den eviga världsbilden, del 1
Martinus
Innehåller symbolerna 1–16 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 14951
<100 i lager
290,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 2 Den eviga världsbilden, del 2
Martinus
Innehåller symbolerna 17–26 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 36931
100+ i lager
290,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 3 &amp; 4 Den eviga världsbilden, del 3 & 4
Martinus
Del 3 innehåller symbolerna 27–33 med förklaringar.
Del 4 innehåller symbolerna 34–44 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 75776
100+ i lager
370,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 5 Den eviga världsbilden, del 5
Martinus
Efterlämnade symboler • Valda texter
Innehåller symbolerna 45–77 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 80700
100+ i lager
290,00
Den idealiska f&#246;dan Den idealiska födan
Martinus
Den vegetariska födan är den naturliga för människan och alltmer nödvändig för att hon ska bli kvitt sjukdom och andra former av olyckligt öde.
Inbunden Artikelkod: 36961
<100 i lager
100,00
En introduktion till Tredje testamentet En introduktion till Tredje testamentet
Elving Rolf
En enastående händelse har inträffat i vår tid. Bibelns två testamenten, det Gamla och det Nya, har utvidgats med ännu ett – Tredje Testamentet.
Häftad Artikelkod: 48033
<100 i lager
80,00
Fri horisont Fri horisont
Fredenholm Axel
Axel Fredenholm är sanningssökaren som forskade efter det som finns bakom varat, det som kan svara mot den innersta längtan hos människan.
Häftad Artikelkod: 14793
100+ i lager
85,00
Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET
Pettersson Leif
Boken presenterar en helt ny verklighetsförståelse och framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för "Teorin om Allt", som ger svar på många av fysikens olösta gåtor. Författaren beskriver förutom de kvalitativa vakuumenergierna, "grundenergierna" i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, dessutom mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rumtiden m.m.
Flexband Artikelkod: 81410
100+ i lager
279,00
F&#246;retal till Livets Bog, s&#228;rtryck Företal till Livets Bog, särtryck
Martinus
Särtryck ur del 1 med bokens omslag. Här ger Martinus en inblick i de tankar som motiverat hans författarskap.
Häfte Artikelkod: 25325
100+ i lager
20,00
Genom d&#246;dens port Genom dödens port
Martinus
Det vi kallar ”döden” är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för.
Häftad Artikelkod: 75272
100+ i lager
70,00
Julevangeliet Julevangeliet
Martinus
Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbol över jordmänniskans kosmiska öde.
Inbunden Artikelkod: 14991
100+ i lager
100,00
Kosmisk livssyn Kosmisk livssyn
Kalén Nils
Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden.
Pocket Artikelkod: 75745
100+ i lager
85,00
Kosmiska glimtar Kosmiska glimtar
Martinus
Det förekommer tillfällen då människor upplever livet i en kulminerande ljusupp-levelse, ett slags extastillstånd, då allt förnims som strålande lycka och glädje.
Inbunden Artikelkod: 15001
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner Kosmiska lektioner
Martinus
Bokserien Kosmiska lektioner innehåller valda artiklar av Martinus, som oftast varit publicerade i de danska så kallade småböckerna och någon gång också utgivna som svenska småböcker. Serien ger en lättläst introduktion till Martinus författarskap och livssyn. Denna första del omfattar 19 artiklar av Martinus.
Pocket Artikelkod: 74817
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 2 Kosmiska lektioner 2
Martinus
Martinus förklarar att världsalltet i sin helhet är ett levande väsen. Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem, och reinkarnationsprincipen är en realitet i det stora såväl som i det lilla. Mänskligheten förs nu gradvis mot en allt större utveckling av humanitet och kärlek, mot allt större enhet och samhörighet. Kosmiska lektioner 2 innehåller 14 artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska.
Pocket Artikelkod: 80699
100+ i lager
100,00
Kosmiskt medvetande Kosmiskt medvetande
Martinus
Vägen till det kosmiska medvetandet går genom utvecklingen av förmågan att förstå och förlåta medvarelserna.
Inbunden Artikelkod: 15011
100+ i lager
100,00
Kosmologi och vetenskap Kosmologi och vetenskap
Carlsson Gunnar
Martinus presenterar en världsbild i vilken humanism och nästakärlek är bärande fundament. I denna bok har Gunnar Carlsson sökt visa på samstämmigheter mellan etablerad materialistisk vetenskap och Martinus kosmologi.
Häftad Artikelkod: 36943
100+ i lager
60,00
Kring min missions f&#246;delse Kring min missions födelse
Martinus
Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter och händelser, de djupgående upplevelser, som en gång totalt förändrade hans liv och som satte honom i stånd att beskriva den ...
Inbunden Artikelkod: 15021
<100 i lager
100,00
Kristendomens hedendom Kristendomens hedendom
Kalén Nils
En upptäcktsfärd bland religionens dogmer, traditioner, ceremonier, sakrament etc.
Häftad Artikelkod: 14863
100+ i lager
70,00
Kulturens skapelse Kulturens skapelse
Martinus
Om de faktorer som ligger bakom den mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld.
Inbunden Artikelkod: 15031
100+ i lager
100,00
Livet och det slutna rummet Livet och det slutna rummet
Bruus-Jensen Per
”Människan är ett gudomligt experiment i stoft och ande”, sa den danske psalmdiktaren Grundtvig. Kanske hade han mer än rätt, än vad han själv var medveten om. Och kanske gäller hans ord för allt liv i universum. Men vilket är experimentets mål – vilket slutresultat leder det till?
Häftad Artikelkod: 75991
<100 i lager
295,00
Livets v&#228;g Livets väg
Martinus
"Livets väg" innehåller tre artiklar av Martinus – 1) "Livets väg" som handlar om hur mänskligheten leds från mörker till ljus i ett kosmiskt kretslopp, 2) "Mentala fängelser" som visar hur livsprincipen ”var och en är sig själv närmast” lever kvar och skapar svårigheter för oss när vi inte alltid kan göra det goda vi vill, och 3) "Den sekundära och den primära uppståndelsen" som behandlar Jesu uppståndelse och frågor kring materialisation.
Inbunden Artikelkod: 15041
100+ i lager
100,00
Logik Logik
Martinus
I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog.
Inbunden Artikelkod: 15171
100+ i lager
250,00
Martinus och den nya v&#228;rldsmoralen Martinus och den nya världsmoralen
Therkelsen Ole
I Martinus och den nya världsmoralen ger Ole Therkelsen en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus.
Häftad Artikelkod: 83178
100+ i lager
250,00
Martinus, Darwin och intelligent design : En ny evolutionsteori Martinus, Darwin och intelligent design : En ny evolutionsteori
Therkelsen Ole
I diskussionen om vår evolution får oftast Darwin stå oemotsagd. Det är endast den med religiöst ursprung som går under beteckningen intelligent design som brukar finnas som alternativ. I denna bok ges dock en tredje förklaringsmodell av de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och utveckling. Martinus (1890-1981) utvecklingslära presenteras här på ett både lättbegripligt och koncist sätt.
Häftad Artikelkod: 75935
100+ i lager
250,00
Meditation Meditation
Martinus
Att meditera är att tänka över livet. Vissa former av meditation kan ge upplevelser av kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. En meditation utan mentala risker är bönen ”Fader vår”.
Inbunden Artikelkod: 15051
<100 i lager
100,00
M&#228;nniskan och livsmysteriet Människan och livsmysteriet
Bruus-Jensen Per
Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen, och evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Boken presenterar en ny verklighetsförståelse enligt vilken livet är evigt, universum är levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande.
Inbunden Artikelkod: VABI-14751
<10 i lager
125,00
M&#228;nskligheten och v&#228;rldsbilden Mänskligheten och världsbilden
Martinus
Naturvetenskapen kan endast registrera naturens yttre, mekaniska sida, dess energiprocesser och materierörelser, som uttrycks i mått- och vikt.
Inbunden Artikelkod: 15061
100+ i lager
100,00
P&#229;sk Påsk
Martinus
Världsåterlösaren och mänskligheten För ungefär tvåtusen år sedan mottog vår kultur en human impuls genom Jesus från Nasaret.
Häftad Artikelkod: 66043
100+ i lager
85,00
S&#229; har jag h&#246;rt Så har jag hört
Fredenholm Axel
"Du vill veta vägen. Den finns inom dig själv. Där ligger alla världsalltets hemligheter förborgade." Det stod snart klart för mig att Acharya var en ovanlig människa.
Häftad Artikelkod: 56643
100+ i lager
90,00
S&#229; h&#228;r &#228;r det Så här är det
Kalén Nils
Till ungdomen riktar sig i första hand denna lilla bok om Martinus kosmologi. Den är skriven i dialogform: Gammal diskuterar med ung.
Häftad Artikelkod: 14873
100+ i lager
69,00
Tio Guds bud och Tredje testamentet Tio Guds bud och Tredje testamentet
Kalén Nils
Häftad Artikelkod: 14883
100+ i lager
60,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 2 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 2
Martinus
Del 2 beskriver den ”kosmiska kemi” med vilken Martinus utvidgar den kemiska vetenskapens lära om de fysiska ämnenas reaktion till att också omfatta läran om de ”överfysiska” ämnenas reaktion, d.v.s. den materia och de energiarter som ligger bakom den kända fysiska världen.
Inbunden Artikelkod: 74472
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 3 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 3
Martinus
I del 3 fortsätter beskrivningen av den kosmiska kemin med huvudämnen som: symbolen ”Kretsloppsprincipen”, symbolen ”Livsmysteriets lösning” och en genomgång av ”63 livssubstanser”.
Inbunden Artikelkod: 56651
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 4 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 4
Martinus
Del 4-7 har en gemensam huvudrubrik, ”Det eviga livet”. Analysernas fokus skiftar här från de levande väsendenas yttre kosmisk-tekniska struktur till de levande väsendenas livsupplevelse i dess mångfald av former.
Inbunden Artikelkod: 81330
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 5 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 5
Martinus
Del 5 har huvudämnet ”den högsta elden” med fokus på Martinus kärnanalyser av ”den sexuella polförvandlingsprincipen”.
Inbunden Artikelkod: 15141
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 6 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 6
Martinus
Del 6 har huvudämnet ”Guds rike eller livets äventyr” med fokus på vägen ut ur mörkret och den begynnande insikten i de högre medvetandenivåerna. Denna utveckling betecknar Martinus som ”livets största äventyr”.
Inbunden Artikelkod: 15151
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 7 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 7
Martinus
Del 7 har huvudämnet ”den kosmiska världsmoralen” med fokus på det sätt att vara som kännetecknar kärleken till nästan, och som kommer att utgöra fundamentet i det kommande människorikets livsform.
Inbunden Artikelkod: 15161
100+ i lager
290,00
Tv&#229; slags k&#228;rlek Två slags kärlek
Martinus
Ordet ”kärlek” förknippar vi normalt med förälskelse och parförhållanden. Men det är bara begränsade uttryck för denna centrala livsfunktion: ...
Inbunden Artikelkod: 15081
100+ i lager
100,00
Vad &#228;r sanning? Vad är sanning?
Martinus
Människans förmåga att tro på religiösa auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen baseras i stället alltmer på fakta, vetande och egen erfarenhet. Om innebörden i begreppet ”Kristi återkomst”.
Inbunden Artikelkod: 15091
100+ i lager
100,00
Vi och v&#229;ra gener Vi och våra gener
Kalén Nils
Häftad Artikelkod: 66033
100+ i lager
60,00
V&#228;gen till invigning Vägen till invigning
Martinus
"Vägen till invigning" innehåller tre artiklar av Martinus – 1) "Vägen till invigning" som handlar om ödmjukhet som nyckeln till ”visdomens port”, 2) "Kring mina kosmiska analyser" som berättar att kärlek är intellektualiserad känsla, och 3) "Gåvokultur" som handlar om ”gåvor” som kamouflage för köp och försäljning av tillfredsställelse av egoistiska begär.
Inbunden Artikelkod: 15101
100+ i lager
100,00
V&#228;gen till paradiset Vägen till paradiset
Martinus
Efter ”döden” fortsätter livet i en värld uppbyggd i en strålformig materia som direkt kan påverkas av tanken.
Inbunden Artikelkod: 15111
100+ i lager
100,00
V&#228;rldsfredens skapelse Världsfredens skapelse
Martinus
Varför har det ännu inte kunnat skapas fred på jorden? De humana religionerna har i årtusenden predikat sitt kärleksbudskap, men krigen fortsätter.
Inbunden Artikelkod: 48041
100+ i lager
100,00
V&#228;rldsl&#228;rare eller falsk profet? : en k&#228;rleksfull granskning av Martinus kosmologi Världslärare eller falsk profet? : en kärleksfull granskning av Martinus kosmologi
Hellertz Pia
Är Martinus livsverk "Tredje Testamentet" det budskap världen väntat på ett par tusen år? Jesus Kristus lovade oss enligt Johannes evangelium att "Hjälparen den Helige Ande" skulle komma och förklara ...
Häftad Artikelkod: 66053
100+ i lager
39,00
X, del 2 X, del 2
Bruus-Jensen Per
X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Alt får en dybere mening – vi møder en Større Virkelighed. BIND 2 af 4.
Häftad Artikelkod: 75292
<100 i lager
335,00
Fr&#229;n andra sidan Från andra sidan
Ritchie George G / Sedin-Nilsson Mary / Sherrill Elizabeth
En tjugoårig soldat dog på ett militärsjukhus. Nio minuter senare återvände han till livet. Det han upplevde förändrade hans liv för alltid. I denna otroliga och detaljerade berättelse beskriver Ritchie olika världar som han besökte.
Häftad Artikelkod: 76116
Slut hos leverantör
175,00