Tredje testamentet


Martinus samlade verk har titeln Tredje testamentet. Huvudverket är Livets Bog (Livets bok) i sju delar som även i översättning ges ut med sin danska originaltitel, en internationellt enhetlig benämning. Ett komplement till Livets Bog är Den eviga världsbilden, del 1-6, där Martinus med hjälp av färglagda symboler och tillhörande förklaringar klarlägger huvudprinciperna i sin världsbild. Dessutom har han skrivit böckerna Logik, Bisättning, Den Intellektualiserede Kristendom och 28 mindre böcker samt ett stort antal artiklar.

Litteraturöversikt

Huvudverk
Livets Bog, del 1-7
Den eviga världsbilden, del 1, 2, 3 & 4, 5, 6
Logik
Bisättning
Den Intellektualiserede Kristendom (på danska)
Storkursen

Småböcker
1. Mänsklighetens öde
2. Påsk
3. Vad är sanning?
4. Kring min missions födelse
5. Den idealiska födan
8. Mänskligheten och världsbilden
10. Kosmiskt medvetande
11. Bönens mysterium
12. Vägen till invigning
13. Julevangeliet
19. Kosmiska glimtar
20. Meditation
22. Livets väg
24. Kulturens skapelse
25. Vägen till paradiset
27. Världsfredens skapelse
28. Två slags kärlek
Genom dödens port

Pocket
Kosmiska lektioner 1
Kosmiska lektioner 2
Kosmiska lektioner 3
1 Innehåller artiklar ur tidskriften Kosmos samt enstaka artiklar ur de danska småböckerna 21. Bortom dödsfruktan, 16. Reinkarnationsprincipen, 19. Kosmiska glimtar, 18. Livets ödesspel.
2 Innehåller de danska småböckerna 16. Reinkarnationsprincipen - två artiklar, 17. Världsreligion och världspolitik, 15. Ut ur mörkret, 18. Livets ödesspel - tre artiklar och 21. Bortom dödsfruktan - tre artiklar.
3 Innehåller de danska småböckerna 14. Medvetandets skapelse, 26. Djävulsmedvetande och kristusmedvetande, 7. Den längst levande avguden.

Småböcker som kommer i ny upplaga
i Kosmiska lektioner 4
(utges 2016)
6. Blad ur Guds bilderbok
9. Mellan två världsepoker
23. De levande väsendenas odödlighet

Andra utgivningar
Martinus artiklar, vol. 1 och 2 (utges 2015)
Martinus minnen
Martinus som vi minns honom
Samarbejdsstrukturen (på danska)