Symbol 16: Evighetskroppen

Symbolen visar i sin helhet det levande väsendet.

  1. Den vita triangeln i mitten symboliserar detta väsens jag, som är den fasta punkten i de utsända och återvändande rörelserna.

  2. Det vita flammkorset skall beteckna att de levande varelsernas evighetskropp vid varje tidpunkt är absolut fullkomligt. Den är i sin helhet evigt i balans. Alla över- och underbalanser kan bara förekomma som lokala företeelser i evighetskroppen.

  3. De många violetta cirkelbanor eller kretsloppen som utgår ifrån och kommer tillbaka till jaget, symboliserar alla de olika rörelseformer som det levande väsendets skapade organ, kroppar, manifestationer och livsupplevelse utgör.

  4. Det största kretslopp som ett väsen kan uppleva inom ett fysiskt jordliv, är just upplevelsen av detta jordeliv. Det är i sig själv en rörelseform som utgår från jaget och återvänder till jaget.

  5. På symbolen är kretsloppen representerat i fyra storlekar. Det skall endast symbolisera att kretsloppen framträder i olika storlekar. Det förekommer kretslopp av mikroskopisk karaktär och kretslopp som sträcker sig genom miljoner och åter miljoner av år.

  6. Evighetskroppen består av alla existerande rörelseformer.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr. 16 i Den eviga världsbilden 1.

© Martinus Idealfond 1963

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återgivas på nätet.

Tillbaka