Nyhet i december

Kosmisk resenär

I Kosmisk resenär bjuder Olav Johansson med med oss på en resa som sträcker sig från galaxer och planeter, djur och natur till politik, samhälle och mänskliga relationer.
Läs mer

Martinus symbolbilder

Martinus symbolbilder fyller en viktig funktion
i hans förklaring av verkligheten. Han avser med dem illustrera "kosmiska världslagar, grundprin- ciper, idéer, orsaker och förnimmelsemetoder".
Läs mer...

Martinus’ Spiritual Science: An Original Contribution to Western Esotericism?

I den här avhandlingen på masternivå jämför Mikael Krall bland annat Martinus världsbild med Blavatsky och Baileys teosofier samt Steiners antroposofi. Boken är på engelska.

Läs mer...


Universum - vem är du?

I Universum - vem är du, möter naturvetenskapen och livsvetenskapen varandra och öppnar upp för ett helt nytt perspketiv på världsalltet. Naturvetenskapen har den fysiska materien som det primära forskningsobjektet medan Martinus livsvetenskap har medvetandet och själva livet som sitt fokus.

Läs mer...


Storkursen

I Storkursen får du en genomgång av hela världsbilden med den disposition som Martinus själv använde när han i en föredragsserie med inte mindre än 15 föredrag beskrev världsbildens alfa och omega vintern 1955/56. Boken innehåller hela 76 symboler.

Läs mer...


Livet en fråga om kärlek

Det finns ingen drivkraft som är så grundläggande som längtan efter kärlek. Samtidigt finns det nog inget som är så missförstått. För det mesta blandar vi ihop den mänskliga frigivande kärleken med förälskelsens självupptagna begär. Forfattaren Sören Grind, född 1954, är verksam som leg. psykolog och certifierad EMDRterapeut.

Läs mer...


I vår utveckling från djur till begynnande människa har vi under en mycket lång period varit med om den s.k. kampen för tillvaron. Genom de smärtsamma erfarenheterna av denna kamp uppstår hos den blivande människan den mättnad och avsky för kriget, som ligger bakom hennes växande humana sinne och förmåga. Läs mer...
Martinus Thomsen (1890–1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. Han upplevde att endast livet existerar och att världsalltet i sin helhet är levande. Det är ett alltomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar. Läs mer...