Symbol 41: Stjärnsymbolen

Symbolen betecknar själva världsalltet.

  1. Triangeln skall beteckna "en treenig princip" som benämns X1, X2 och X3 som finns i varje levande väsen och är kända under beteckningarna "jaget", "manifestationsförmågan" respektive "organismen".

  2. Triangeln, som är omgiven av en sol, visar att livet eller tillvaron i sin högsta analys är absolut ljus.

  3. Strålarna som framträder i korsform symboliserar att den fullkomligaste manifestationen är kärlek eller detta att offra sig för andra.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 41 i Den eviga världsbilden 4.

© Martinus Idealfond 1933

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.

Tillbaka