X, del 2

X, del 2
Klicka på bilden för full storlek
Bruus-Jensen Per

Lager <100 i lager
335,00
X, del 2

Bind 1 til 4; X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Alt får en dybere mening – vi møder en Større Virkelighed. BIND 2 af 4.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. X-værkets fire bind á ca. 450 sider/bind udgør en helhed og rummer en systematisk og dybtgående præsentation af det kosmiske paradigme (bør derfor læses i rækkefølgen bind 1-4). Bøgerne beskriver det bag alt eksisterende og nærværende immaterielle samt de evige, fundamentale principper og strukturer, som udgør forudsætningen og grundlaget for det, vi kalder "Livet og Virkeligheden", inklusive vår egen og altings eksistens. Kaster helt nyt lys over evolutionen og hele tilværelsen. Livet påvises som evigt og former sig for alle levende væsener som personlig deltagelse i en rytmisk bevidsthedsevolution med tilknytning til et uendeligt "spiralkredsløb", der successivt leder udviklingen mod stadig højere tilværelsesformer. X-værket er udarbejdet i samarbejde med Martinus personligt. Ved sin systematiserede udformning er det i øvrigt velegnet som grundlag for selvstudium og undervisningsvirksomhed.

Bind 2 beskriver mere af det strukturelle fundament for Livet og vor livsoplevelse – eksempelvis de "kosmiske skabeprincipper" (kontrastprincippet, perspektivprincippet og reinkarnationsprincippet m.fl.). Ligeledes beskrives det såkaldte "sanseregister" – inklusive hvorledes objektive energier fra de fysiske sanseorganer via sanseregistret konverteres til subjektive oplevelser i form af bl.a. synsbilleder, dufte, smagsindtryk, lyd- og føleindtryk. Det bliver yderligere vist, hvorledes livet efter den fysiske død videreføres i parafysiske verdener og efter en tid leder frem til en ny fysisk inkarnation. Endvidere redegøres for begreberne "fri vilje" kontra "begrænset vilje" m.m., ligesom det belyses, hvorledes vi selv skaber og påvirker vor skæbne og fremtid. Vi får forståelse for sammenhængen mellem årsag og virkning, konsekvenser og deres baggrund … Kaster dertil lys over vor kommunikation med det Guddommelige. Se også særskilte præsentationer af bind 1, 3 og 4.

Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben – repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite – et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed … Læs mere; se www.newcosmicparadigm.

Fakta: X, del 2
Förlag Nordisk Impuls
Mediatyp Häftad
Sidantal 452
Språk Danska
ISBN 8788652084
Utgiven 19870101
EAN 9788788652086
Artikelkod75292
TitelX, del 2
Övrigt