Information och praktiska råd omkring begravning

- enligt Martinus principer

(Sammanställningen är gjord av: Arbetsgruppen för begravnings-
information, Stiftelsen Martinus Kosmologi, maj 2017.)

I vårt förhållande till Martinus världsbild finns något som vi kanske lätt förbiser, nämligen de följder som vår livsinställning och därmed våra handlingar – eller snarare vår avsaknad av handlingar – kan få för vissa utsatta levande väsen i vår fysiska kropp, när vi en gång måste lämna den och dess mikrokosmos.

Martinus har ägnat denna problematik särskild uppmärksamhet i sin bok Bisättning.

 

Du kan även läsa om Martinus tankar kring begravning i följande artiklar:

Begravning, bisättning och balsamering (av Ole Therkelsen, Kosmos nr 3, 2011)

Köttätande och bisättning (- mikrokosmiskt närbesläktade processer) (av Aage Hvolby)


Begravningspaketet
Begravningspaketet innehåller information om vilket förfarande vid gravsättning som på bästa möjliga sätt skyddar mikrolivet i den ”döda” fysiska kroppen, samt praktiska upplysningar om:
- hur man förbereder sig
- hur man formulerar önskemål kring sin begravning
- förslag till tal vid begravning
- ungefärliga begravningskostnader (Fonus, 2017).

Klicka här för att ladda ner Begravningspaketet som pdf-fil.

I den finns även bilagorna "Martinus symbol" för begravningsannons
och gravstensdekoration, samt plånbokskort. Senaste uppdatering: maj 2017.

Om du får problem med nerladdningen, kan du exempelvis installera
PDF-läsaren Adobe Reader som är gratis att ladda ner.
Hämta Adobe Reader.


 

Martinus symbol 41

 

Ladda ner symbol nr 41 som jpg.

 

 

 

Martinus symbol 41

Ladda ner symbol nr 41 som jpg.