Artiklar av Martinus

Artikelsamling 1

Artiklar 1930-1945

Artiklar från tidningen Kosmos. Denna artikelsamling innehåller 18 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1930-1945, i svensk översättning. Samlingen är den första av två volymer. Läs mer ...

Martinus symbolbilder

Martinus symbolbilder fyller en viktig funktion
i hans förklaring av verkligheten. Han avser med dem illustrera "kosmiska världslagar, grundprin- ciper, idéer, orsaker och förnimmelsemetoder".
Läs mer...

Vad är kärlek? Samtal med Sören Grind

Kosmologipodden: Pernilla Rosell och Lars Palerius samtalar med Sören Grind, aktuell med boken ”Livet en fråga om kärlek”, bland annat om vad kärlek är, hur verklig kärlek innehåller både medkänsla och förnuft, vad som är skillnaden mellan kärlek och förälskelse och hur vi ser på kärlek och parrelationer i dagens samhälle.

Lyssna på samtalet ...


 

Livet en fråga om kärlek

Det finns ingen drivkraft som är så grundläggande som längtan efter kärlek. Samtidigt finns det nog inget som är så missförstått. För det mesta blandar vi ihop den mänskliga frigivande kärleken med förälskelsens självupptagna begär. Forfatteren Sören Grind, född 1954, är verksam som leg. psykolog och certifierad EMDRterapeut.

Läs mer...


 

Den intellektualiserade kristendomen

Den här boken är en samling efterlämnade, oavslutade manuskript av Martinus från en period på 1970-talet och till hans bortgång 1981. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin mission och det berättigade i att kalla sitt verk Tredje testamentet och sambandet med de två tidigare epokerna representerade av Gamla testamentet respektive Nya testamentet.

Läs mer...


Kosmiska lektioner 4

Kosmiska lektioner 4

Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos samt hur mänskligheten befinner sig i ett kosmiskt gigantkretslopps första mentala årstid, vintern

Läs mer...


DEV, del 6

Den eviga världsbilden, del 6

Del 6 behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen. Liksom i del 5 baseras symbolförklaringarna här på föredrag av Martinus. Bokens andra avdelning utgörs av valda texter ur Martinus verk, som belyser de ämnen symbolerna illustrerar.

Läs mer...


I vår utveckling från djur till begynnande människa har vi under en mycket lång period varit med om den s.k. kampen för tillvaron. Genom de smärtsamma erfarenheterna av denna kamp uppstår hos den blivande människan den mättnad och avsky för kriget, som ligger bakom hennes växande humana sinne och förmåga. Läs mer...
Martinus Thomsen (1890–1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. Han upplevde att endast livet existerar och att världsalltet i sin helhet är levande. Det är ett alltomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar. Läs mer...