Ole Therkelsen på cd

Föredrag med Ole Therkelsen

Nyhet: Cd:n är i mp3-format och innehåller 48 föredrag (på danska) om Martinus kosmologi som Ole Therkelsen hållit under 2013, bland annat i Martinus Center, Klint. Läs mer...

Martinus symbolbilder

Martinus symbolbilder fyller en viktig funktion
i hans förklaring av verkligheten. Han avser med dem illustrera "kosmiska världslagar, grundprin- ciper, idéer, orsaker och förnimmelsemetoder".
Läs mer...

Video: Ole Therkelsen om Den eviga världsbilden 5

Kosmiska lektioner 3

Kosmiska lektioner 3

Del 3 i serien Kosmiska lektioner innehåller sju artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska och dessutom artikeln "Den längst levande avguden", som tidigare varit utgiven som en separat småbok. Martinus beskriver världsalltet och människans plats i det i form av kosmiska analyser. Han kallar dem för en vetenskap om allt som hör hemma under begreppen medvetande, mentalitet och ande.

Läs mer...

Mänsklighetens öde

Mänsklighetens öde

Här ges en en koncentrerad överblick av huvuddragen i Martinus kosmiska världsbild. Han beskriver mänsklighetens väg framåt ur ett andligt utvecklingsperspektiv och förklarar att en ny kosmisk världsimpuls nu för människan in i ett nytt medvetandetillstånd. Vetenskapen kommer att bli världens frälsning, när den har utvecklats till den nödvändiga mognaden på alla områden, andliga såväl som fysiska.

Läs mer...

Martinus och den nya världsmoralen

Martinus och den nya världsmoralen

Ole Therkelsen ger här en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus. Boken är både lärorik och underhållande och innehåller bland annat avsnitt om Martinus invigning, Krishnamurti som världslärare och pyramidernas hemlighet.

Läs mer...

I vår utveckling från djur till begynnande människa har vi under en mycket lång period varit med om den s.k. kampen för tillvaron. Genom de smärtsamma erfarenheterna av denna kamp uppstår hos den blivande människan den mättnad och avsky för kriget, som ligger bakom hennes växande humana sinne och förmåga. Läs mer...
Martinus Thomsen (1890–1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. Han upplevde att endast livet existerar och att världsalltet i sin helhet är levande. Det är ett alltomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar. Läs mer...