Kosmiska lektioner 4

Kosmiska lektioner 4

Nyhet! Del 4 i serien "Kosmiska lektioner" innehåller nya upplagor av småböckerna "De levande väsendenas odödlighet", "Mellan två världsepoker" och "Blad ur Guds bilderbok". Martinus visar hur naturen uppenbarar de eviga sanningarna. Läs mer ...

Martinus symbolbilder

Martinus symbolbilder fyller en viktig funktion
i hans förklaring av verkligheten. Han avser med dem illustrera "kosmiska världslagar, grundprin- ciper, idéer, orsaker och förnimmelsemetoder".
Läs mer...

DEV, del 6

Den eviga världsbilden, del 6

Del 6 behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen. Liksom i del 5 baseras symbolförklaringarna här på föredrag av Martinus. Bokens andra avdelning utgörs av valda texter ur Martinus verk, som belyser de ämnen symbolerna illustrerar.

Läs mer...


Kosmiska lektioner 3

Kosmiska lektioner 3

Del 3 i serien Kosmiska lektioner innehåller sju artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska och dessutom artikeln "Den längst levande avguden", som tidigare varit utgiven som en separat småbok. Martinus beskriver världsalltet och människans plats i det i form av kosmiska analyser. Han kallar dem för en vetenskap om allt som hör hemma under begreppen medvetande, mentalitet och ande.

Läs mer...


Martinus och den nya världsmoralen

Martinus och den nya världsmoralen

Ole Therkelsen ger här en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus. Boken är både lärorik och underhållande och innehåller bland annat avsnitt om Martinus invigning, Krishnamurti som världslärare och pyramidernas hemlighet.

Läs mer...

I vår utveckling från djur till begynnande människa har vi under en mycket lång period varit med om den s.k. kampen för tillvaron. Genom de smärtsamma erfarenheterna av denna kamp uppstår hos den blivande människan den mättnad och avsky för kriget, som ligger bakom hennes växande humana sinne och förmåga. Läs mer...
Martinus Thomsen (1890–1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. Han upplevde att endast livet existerar och att världsalltet i sin helhet är levande. Det är ett alltomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar. Läs mer...