Kosmos

Tidskriften KOSMOS ges ut av Martinus Institut i Danmark och utkommer med 4 nummer per år. Den utkommer även på svenska. Varje nummer innehåller en artikel av Martinus. I Kosmos besvaras frågor om Martinus kosmologi, och dess betydelse i livet belyses av andra skribenter. (Sedan våren 2019 har tidningen ett mer omfattande innehåll.)

En årsprenumeration kostar 600:-. Prenumeration kan beställas via länken ovan.

Titlar och innehållsrubriker i Martinus artiklar i svenska Kosmos hittar du i svenskt artikelregister. Ett danskt index till artikeltitlar och samtliga författare i Kosmos fr.o.m. begynnelsen 1933 finns i danskt indeks.

Läs årgångarna 1933–1968 av danska Kosmos på nätet.


Prenumerera på Kosmos

Du kan även beställa prenumeration av svenska Kosmos direkt på den här sidan, genom att fylla i formuläret nedan. Ett abonnemang följer kalenderåret, men kan starta under en bestämd månad. Normalt startar abonnemanget från beställningsdatum.

Ett abonnemang på svenska Kosmos kostar: 600 SEK for 4 nummer per år.


Namn:
 

Adress:
 

Postnummer:
 

Ort:
 

Land:
 

Telefonnummer:
 

E-mail:
 

 


Ladda ner ett provnummer av Kosmos på svenska.

Information om kurser och föredrag i Danmark: Martinus Center, Klint, Danmark.

Information om kurser och föredrag i Sverige: Kontaktorgan för Martinus kosmologi i Sverige.