Symbol 7: Livsenhetsprincipen

Symbolen visar att världsalltet är en organism, bestående av levande väsen inuti levande väsen. Denna uppbyggnad medför att alla varelser på en gång är mikro- och makroväsen. Världsalltet är en allomfattande ocean av liv och medvetande.

  1. Triangeln och det vita fältet i mitten symboliserar jaget och dess övermedvetande, fältet utanför är dess fysiska organism.
  2. Upprepningen av symbolen i många mindre format visar att de levande väsendena befinner sig inuti varandra.

Vår fysiska organism är livsrum för våra organ, som i sin tur är livsrum för våra celler och ännu mindre mikroväsen, och på samma sätt fortsättande oändligt i mikrokosmos.
På samma sätt är människan en varelse i jordklotets organism, som är organ i solsystemet på samma sätt fortsättande oändligt i makrokosmos.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 7 i Den eviga världsbilden 1.

© Martinus Idealfond 1963

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.

Tillbaka