Symbol 6: Det levande väsendet 1

Symbolen visar det levande väsendet som en evig treenig princip.

 1. Det översta vita fältet symboliserar det levande väsendets jag eller X1.

 2. Det mittersta fältet visar jagets skaparförmåga, övermedvetande eller X2.

 3. Det nedersta fältet betecknar det skapade, undermedvetandet eller X3.

 4. Den treeniga analysen visar att det levande väsendet är evigt och odödligt.

 5. Den violetta färgen betecknar livets högsta energifält, moderenergin. I detta energifält har alla livets huvudfunktioner sina rotfästen.

 6. De runda färgade fälten symboliserar jagets grundtalangkärnor eller "spiralcentra". De färgade trianglarna visar den eviga organstruktur, genom vilken jaget kan skapa sin timliga eller föränderliga organstruktur och tillvaro.

 7. De sex färgade fälten symboliserar de "skapade" kropparna.
  Röd färg, "instinktkroppen".
  Orange färg, "tyngdkroppen".
  Gul färg,."känslokroppen".
  Grön färg, "intelligenskroppen".
  Blå färg, "intuitionskroppen".
  Indigofärg, "minneskroppen".

 8. Dessa kroppar är temporära organstrukturer som kan bytas ut eller omskapas, allt efter jagets behov under dess skiftande anknytning till de olika stegen på utvecklingsstegen.

 9. Korset symboliserar det absolut fullkomliga medvetandet.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 6 i Den eviga världsbilden 1.

© Martinus Idealfond 1963

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.

Tillbaka