Symbol 28: Det eviga livet eller livsstegen

Symbolen visar att de levande varelsernas livsupplevelse är evigt uppåtgående.
Livet är en upplevelse av kontraster i ljus och mörker och alltid framåtskridande mot nya tillvaroplan.

  1. De stora violetta stegen visar var och en ett spiralkretslopp som omfattar de sex tillvaroplanen. Inom varje kretslopp upplever väsendena kulminationen av mörkret och kulminationen av ljuset.

  2. De mellersta färgstegen röd, orange, gul, grön, blå och indigo är tillvaroplanen i spiralkretsloppet.

  3. Färgstegen längst ut till höger symboliserar mindre kretslopp t.ex. de enskilda liven, årskretsloppet och dygnkretsloppet.
    Kretslopp av olika format är grundvalen för de levande varelsernas livsförnyelse. Från ett förflutet i mikrokosmos rör vi oss fram mot gigantiska kretslopp i makrokosmos.
Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 28 i Den eviga världsbilden 3.

© Martinus Idealfond 1968

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.

Tillbaka