Symbol 26: Det kommande fullkomliga människoriket

Symbolen visar mänsklighetens framtida samhällsförhållanden.
Den pågående utvecklingen går i riktning mot en internationell värld, där alla nationer samlas i en fullkomlig världsstat utan förtryck, exploatering och krig. Tillvaron har blivit en värld av sympati.

  1. Den gula solen i mitten symboliserar mänsklighetens gemensamma regering.

  2. De runda vita fälten med den svarta pilen visar de olika nationerna.

  3. De gula och gröna strålarna symboliserar staterna, som är underställda den gemensamma regeringen och regeras med intellektualiserad känsla eller kärlek till nästan.

  4. Den blå stjärnan visar att världsregeringen består av kosmiskt medvetna väsen.

  5. Den vita triangeln symboliserar världsalltets eviga upphov eller gudom.

  6. De nedtåtgående orangefärgade och gula strålarna symboliserar de mörka respektive de humana trosreligionerna.
    Den vita strålen utgör livsmysteriets lösning i form av vetenskap, som är den primära livsuppfattningen i världsstaten.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 26 i Den eviga världsbilden 2.

© Martinus Idealfond 1964

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.

Tillbaka