Symbol 12: Grundenergiernas kombinationer

Symbolen visar livets sex tillvaroplan och symboliserar samtidigt ett fortsättande kosmiskt kretslopp. I varje plan ingår de sex grundenergierna i en bestämd kombination i det levande väsendets medvetande. De olika tillvaroplanen kännetecknas av att en av energierna är i kulmination

 1. De kvadratiska fälten symboliserar de sex tillvaroplanen:
  växtriket- röd
  djurriket - orange
  det riktiga människoriket - gul
  visdomsriket - grön
  den gudomliga världen - blå
  salighetsriket - indigo

 2. De sex lodräta figurerna visar grundenergiernas utveckling. Denna sker som en evig rytmisk utveckling från latent till kulminerande tillstånd

 3. I varje tillvaroplan är en grundenergi i kulmination och en är latent. Två är uppåtgående och två är nedåtgående i första respektive andra stadiet.
  De skisserade grundenergikombinationerna är det eviga livsfundamentet och grundvalen för alla levande varelsers livsupplevelse.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 12 i Den eviga världsbilden 1.

© Martinus Idealfond 1963

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.

Tillbaka