Symbol 11: Den eviga världsbilden

Symbolen visar världsalltet i sin helhet.
Världsalltet är att levande väsen som manifesterar sig i sex olika tillvaroplan.
Varje tillvaroplan består av levande varelser, vilkas livsupplevelse skapas genom växelverkan med omgivningen, och därmed med världsalltet eller Gudomen.

 1. Den vita stjärnan och strålfältet i mitten symboliserar Gudomen, medan de vita cirklarna och de härifrån utgående strålarna betecknar de enskilda levande väsendena.

 2. De färgade fälten är reaktionen av mötet mellan Gudomen och de levande varelserna. Dessa reaktioner utgör sex tillvaroplan, markerade med var sin färg och energi.
  röd - växtriket - instinkt
  orange - djurriket - tyngd
  gul - det riktiga människoriket- känsla
  grön - visdomsriket - intelligens
  blå - den gudomliga världen - intuition
  indigo - salighetsriket - minne

 3. De färgade fälten visar också ett kosmiskt spiralkretslopp där jordklotet är placerat i djurriket.

 4. Stjärnfiguren symboliserar det kosmiska medvetandet och markerar det riktiga människorikets begynnelse. Om ca 3000 år kommer detta människorike att vara en realitet. De sista resterna av våra nedärvda djuriska eller egoistiska medvetenhetstendenser kommer därmed att vara utlevda.

 5. De följande överfysiska existensplanen visar ännu högre världar där livet kulminerar i visdom och kärlek.

* Originaltitel: Den eviga världsbilden, det levande väsendet II, den eviga Gudomen och de eviga gudasönerna.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 11 i Den eviga världsbilden 1.

© Martinus Idealfond 1963

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.

Tillbaka