Sol & Måne

Sol & Måne
Klicka på bilden för full storlek
Bruus-Jensen Per

Lager <10 i lager
245,00
Sol & Måne
SOL & MÅNE skildrar glimtar av 10 års närkontakt med den store danske mystikern och intuitionsbegåvningen Martinus (se nedan) som författaren träffade 1957 och fick daglig undervisning av fram till 1968. Undervisningen försiggick som ett utbyte av frågor och svar mellan lärare och elev, boken innehåller exempel på sådana samtal. Den ger också en bred och intressant skildring av Martinus som människa, mystiker, lärare och personlighet, texten ledsagas av många vackra fotografier på Martinus (varav ett flertal inte publicerats tidigare).

Boken är unik på många sätt, inte minst genom att för första gången i tryck presentera innehållet i en intressant "skissbok" från tiden 1924 -1929. Vi får följa Martinus allra första försök att omsätta sina kosmiska upplevelser till symboler, och här visas nu 10 av dessa, varav hälften kompletteras med mycket intressanta handskrivna förklaringar av Martinus. Boken skildrar också det djupgående samarbetet mellan Martinus och författaren, och utgör därmed en mycket fin introduktion såväl till Martinus egen produktion som till Per Bruus-Jensens författarskap – ja, till hela kosmologin.

Martinus (1890-1981) fick genom intuitiva upplevelser tillgång till en alltomfattande logisk världsbild, "Martinus kosmologi" – en andlig vetenskap som steg för steg visar livet som en evig utvecklingsprocess uppbyggd av logiska strukturer, där kärlek och visdom styr och genomsyrar allt. Det finns ett Medvetande bakom och i alla livsyttringar, ett medvetande som styr evolutionen. Livet är evigt och det vi kallar döden innebär bara att livet fortsätter i en annan dimension. Martinus påpekade tidigt att "naturvetenskapen är den andliga vetenskapen i sin linda" och han uppmanade Per Bruus-Jensen att strukturera kosmologin och att pröva och koppla den till naturvetenskapen. Resultatet har blivit ett livslångt engagemang bl.a. i form av ett betydande författarskap, innefattande mycket av det Martinus förmedlade under de intensiva undervisningsåren och som inte finns i Martinus egna böcker. Materialet visar på bred tvärvetenskaplig front att naturvetenskapen närmar sig Martinus kosmologi…
Fakta: Sol & Måne
Förlag Världsbild Förlag AB
Mediatyp Inbunden
Sidantal 108
Språk Svenska
ISBN 8788652343
Utgiven 20080101
EAN 9788788652345
ArtikelkodVABI-75781
TitelSol & Måne
Övrigt