Mänsklighetens öde

Mänsklighetens öde
Klicka på bilden för full storlek
Martinus

Lager 100+ i lager
85,00
Mänsklighetens öde
Martinus ger här en koncentrerad överblick av huvuddragen i sin kosmiska världsbild. Han beskriver mänsklighetens väg framåt ur ett andligt utvecklingsperspektiv och förklarar att en ny kosmisk världsimpuls nu för människan in i ett nytt medvetandetillstånd.

Mänsklighetens nuvarande misär är en utvecklingsfråga. Eftersom mänskligheten har förmåga att göra erfarenheter, förmåga att forska, ska den just genom alla de disharmonier och obehagligheter som den nu suckar och stönar under, komma till insikt om de djupaste orsakerna till detta och därmed komma att övervinna sitt nuvarande mörka öde.

Vetenskapen kommer att bli världens frälsning, när den har utvecklats till den nödvändiga mognaden på alla områden, andliga såväl som fysiska, så att den kan dokumentera att varje egoistisk handling är ett hinder för skapandet av det fullkomliga samhället. Men då ett vetande inte kan bli absolut eller fullkomligt enbart av intelligens, utan endast genom att vara identiskt med resultatet av en jämvikt mellan intelligens- och känsloerfarenheter, och då detta resultat är detsamma som kärlek, kan varje form av vetande endast vara fullständigt när det är en ”kärleksvetenskap”.

Genom denna ”kärleksvetenskap” uppstår en ny fredskultur. En demokratisk, global regering kommer att växa fram som garanterar alla individers rätt till självförverkligande, hälsa och livsglädje.

Martinus (1890–1981) har för många människor blivit vägvisaren till en ljusare syn på livet och tillvaron. Han beskriver en kosmisk världsbild som ger logiska svar på frågorna kring vår existens och livets mening.

Andra upplagan 2013.

Fakta: Mänsklighetens öde
Förlag Världsbild Förlag AB
Mediatyp Häftad
Sidantal 92
Språk Svenska
Utgiven 20131201
EAN 9789185132959
Artikelkod83177
TitelMänsklighetens öde
Övrigt