Livet och det slutna rummet

Livet och det slutna rummet
Klicka på bilden för full storlek
Bruus-Jensen Per

Lager <100 i lager
295,00
Livet och det slutna rummet

Livet och det slutna rummet är en bok om livets mening. Författaren belyser Martinus anmärkningsvärda påstående att hela vårt fysiska universum i verkligheten är ett gigantiskt livmoderorgan, där vi själva är kosmiska foster på väg att förlösas. Vi är alltså på väg mot ett tillstånd som innebär en tillvaro i en långt större och skönare värld utanför denna.

Med Martinus kosmologi som utgångspunkt tecknar författaren en bild av verkligheten där våra lidanden – hur underligt det än kan tyckas – spelar en alldeles nödvändig och oumbärlig roll för detta fullbordande. Den fysiska världen som vi i dag befinner oss i utgör just den ”livmoder” eller det slutna rum som möjliggör denna utveckling.

I boken ges en framtidsbild av människan och hennes liv. Författaren klargör symboliken i berättelsen om Adam och Eva och visar hur berättelsens verkliga innebörd utgör en logisk förklaring på människans utveckling – den tidigare såväl som den kommande. Med förankring i den mänskliga vardagen, i vetenskapen och religionen och i Martinus kosmiska världsbild får vi följa ”Adam” och ”Eva”, dvs. de levande väsendena, på hela deras resa från "det förlorade paradiset", genom den död de skulle dö, fram till ”uppståndelsen” i ett nytt paradis.

Detta är en resa som Gud har arrangerat, satt i gång och konstant vakar över i egenskap av ”projektledare”. Det är ett experiment som försiggår i den fysiska världen, alltså i den kosmiska livmodern, som vi en gång kommer att ”födas” ut ur. Evolutionen, skriver författaren, är således inte en blind, slumpmässig och meningslös process. Tack vare ”naturens ordning” leder experimentet i stället till ett garanterat lyckat resultat. Genom att äta av ”kunskapens träd” lär sig ”Adam” och ”Eva” att skilja mellan gott och ont. På så sätt föds ett nytt medvetande inom oss. Från tid till annan sänder gudomen oss vägledare in i det slutna rummet. Dessa för med sig ljus och visar oss vägen framåt. Dessa ljusbärare påminner samtidigt om att Gud varken har glömt oss eller har upphört med sin omsorg. Å andra sidan går de förstås inte vägen åt oss. Vägen måste vi själva tillryggalägga – vartenda steg …

Fakta: Livet och det slutna rummet
Förlag Nordisk Impuls
Mediatyp Häftad
Sidantal 275
Språk Svenska
ISBN 8788652386
Utgiven 20090701
EAN 9788788652383
Artikelkod75991
TitelLivet och det slutna rummet
Övrigt