Vägen till invigning

Vägen till invigning
Klicka på bilden för full storlek
Martinus

Lager 100+ i lager
100,00
Vägen till invigning
Vägen till invigning innehåller tre artiklar av Martinus – Vägen till invigning, Kring mina kosmiska analyser och Gåvokultur.

Vägen till invigning handlar om ödmjukhet som nyckeln till ”visdomens port” eller ”invigning”. Martinus berättar bland annat att det är lätt för den ”rike mannen” att briljera som ”överklassväsen”. Men då hans ”överklasstillvaro är en konstlad ställning som han alls inte är mogen för (ingen kan nämligen vara mogen för förnimmelsen av någon annan överklassidentitet än den naturliga, vilket vill säga den andliga överlägsenheten), räknar han inte med ”människan” eller ”anden” bakom ”den fattige” eller ”underklassväsendet”, utan behandlar detta väsen uteslutande efter dess yttre, ”fattiga” framträdande. Ödmjukhet är detsamma som självkännedom och insikt i den egna ofullkomligheten. Med en realistisk uppfattning om sig själv öppnar man medvetandet och därmed respekten och vördnaden för all verklig fullkomning, hos vem och var helst den visar sig.

Kring mina kosmiska analyser visar vad som krävs för att förstå de kosmiska analyserna. Vägen till att ”se Gud” går genom allkärleken. Endast denna skapar den jämvikt i sinnet, det oberoende som är förutsättningen för att förnimmandet inte skall bi partiskt och därmed ligga till grund för världslig eller religiös intolerans. Kärlek är intellektualiserad känsla. Känsla som inte är intellektualiserad eller logisk kan i bästa fall endast bli till uttryck för ”bortklemande” och i värsta fall till den mentala faktor vi kallar hat. Den högintellektuella människan har erfarenheter på känsloområdet som regleras av ett så avpassat logiskt sinne eller en så klar intelligens att hon förnimmer andra väsens liv och tillstånd, deras sorg och glädje, deras lidande och olycka. Hon kan inte manifestera en tanke, handling eller rörelse utan att samtidigt förnimma dennas verkan på omgivningen.

Gåvokultur handlar om ”gåvor” som kamouflage för köp och försäljning av tillfredsställelse av egoistiska begär. En verklig gåva är ett givande som inte rymmer den minsta tanke på någon form av gengåva. När ”givaren” förväntar en motprestation är ”gåvan” i verkligheten bara ett slags ”förskottsbetalning” för en viss förväntad eller önskad förmån. Att förändra världens livsvärden från att vara en ”handelsvara” till att vara en ”gåva för alla människor”, det är världens frälsning. Att förändra människornas begär efter att göra allt till ”privategendom”, till att istället vara ett begär efter att göra allt till ”gemensam egendom”, det är att föra mänskligheten ut ur de djuriska traditionerna. Det är att avlägsna grundorsaken till allt det så kallade ”onda”, och därigenom kommer varje orsak till avundsjuka, rån, stöld, bedrägeri, fattigdom, träldom och förnedring att avlägsnas.

Martinus (1890–1981) har för många människor blivit vägvisaren till en ljusare syn på livet och tillvaron. Martinus beskriver en kosmisk världsbild som ger logiska svar på frågorna kring vår existens och livets mening. Vägen till invigning ingår i en serie ”småböcker” som ofta innehåller flera kortare artiklar. Dessa böcker behandlar ett stort antal olika ämnen. För mer ingående, teoretiska analyser av dessa ämnen hänvisas till Martinus huvudverk Livets Bog.

Fakta: Vägen till invigning
Förlag Världsbild Förlag AB
Mediatyp Inbunden
Sidantal 135
Språk Svenska
ISBN 9185132500
Utgiven 20140101
EAN 9789185132508
Artikelkod15101
TitelVägen till invigning
Övrigt