Livets väg

Livets väg
Klicka på bilden för full storlek
Martinus

Lager 100+ i lager
100,00
Livets väg
Livets väg innehåller tre artiklar av Martinus – Livets väg, Mentala fängelser och Den sekundära och den primära uppståndelsen.

Livets väg handlar om hur mänskligheten leds från mörker till ljus i ett kosmiskt kretslopp som garanterar väsendena ett evigt liv. Det eviga livet är en gudomlig kärlekssaga och mörkret utgör en nödvändig bakgrund mot vilken kärlekssagans ljusmanifestationer kan uppenbaras. Men jordens människor ser inte sin egen odödlighet eller sitt framträdande som livets herre, höjd över tid och rum och därmed identisk med oändligheten och evigheten. Man upplever ljuset och mörkret i tids- och rumsdimensionerade detaljer och tror sig vara ett med dessa uppbyggda eller skapade företeelser.

Mentala fängelser visar hur livsprincipen ”var och en är sig själv närmast” lever kvar och skapar svårigheter för oss när vi inte alltid kan göra det goda vi vill. ”Paradiset” eller det högsta mentala ljuset lyser i världen, men jordmänniskan ser det inte och lever därför i motsvarande grad i mörker. Men att leva i mörker är detsamma som att vara utestängd från ljuset. Det är att leva i ett slags fängelse. Då lagen för livet eller villkoren för upplevelsen av det fullkomliga livet eller den sanna och verkliga lyckan endast kan manifesteras genom praktiserandet av inställningen ”hellre ge än att ta”, är det på förhand givet att ett väsen som ”hellre vill ta än ge” och som praktiserar denna livsinställning inte kan uppnå den sanna lyckan eller absolut fullkomliga upplevelsen av livet. Det kommer att överallt möta hinder för tillfredsställandet av sitt begär och däri se en ”orättvisa”. Det kosmiskt fria väsendet däremot, vet att man inte med vrede, våld och makt kan göra om andra väsens natur. Genom inställningen ”hellre ge än att ta” försvinner varje besvikelse till förmån för upplevelsen av den allra högsta glädje i tillvaron.

Den sekundära och den primära uppståndelsen behandlar Jesu uppståndelse och frågor kring materialisation av den fysiska kroppen, och kristendomens felaktiga uppfattning om den sekundära uppståndelsen på bekostnad av den primära uppståndelsen. Martinus säger att den sekundära uppståndelsen – när Jesus i form av ”materialisationer” uppenbarade sig för sina lärjungar – har kommit att överskugga den primära och väsentliga uppståndelsen. Den primära uppståndelsen är inte en tillfällig, med lånade materier och tankekoncentration upprätthållen viljeakt, utan utgör i stället en genom en reinkarnationskedja av fysiska liv framträdande förvandlingsprocess som låter individen genom utveckling gradvis vakna upp till att bli ett högintellektuellt, i kärlek kulminerande väsen, en ”Guds avbild”. Det är denna uppståndelse som är det primära målet för Guds vilja med den jordiska människan.

Martinus (1890–1981) har för många människor blivit vägvisaren till en ljusare syn på livet och tillvaron. Martinus beskriver en kosmisk världsbild som ger logiska svar på frågorna kring vår existens och livets mening. Livets väg ingår i en serie ”småböcker” som ofta innehåller flera kortare artiklar. Dessa böcker behandlar ett stort antal olika ämnen. För mer ingående, teoretiska analyser av dessa ämnen hänvisas till Martinus huvudverk Livets Bog.

Fakta: Livets väg
Förlag Världsbild Förlag AB
Mediatyp Inbunden
Sidantal 85
Språk Svenska
ISBN 9185132551
Utgiven 20140101
EAN 9789185132553
Artikelkod15041
TitelLivets väg
Övrigt