Böcker av Martinus

Sortera efter:
Artiklar 1930-1945 Artiklar 1930-1945
Martinus
Denna artikelsamling innehåller 18 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1930–1945, i svensk översättning.
Inbunden Artikelkod: 87679
100+ i lager
290,00
Artiklar 1945-1972 Artiklar 1945-1972
Martinus
Denna artikelsamling innehåller 18 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1945-1972, i svensk översättning.
Inbunden Artikelkod: 87680
100+ i lager
290,00
Bisättning Bisättning
Martinus
Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa.
Inbunden Artikelkod: 14901
100+ i lager
175,00
Den eviga världsbilden, del 1 Den eviga världsbilden, del 1
Martinus
Innehåller symbolerna 1–16 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 14951
<100 i lager
290,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 2 Den eviga världsbilden, del 2
Martinus
Innehåller symbolerna 17–26 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 36931
100+ i lager
290,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 3 &amp; 4 Den eviga världsbilden, del 3 & 4
Martinus
Del 3 innehåller symbolerna 27–33 med förklaringar.
Del 4 innehåller symbolerna 34–44 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 75776
100+ i lager
370,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 5 Den eviga världsbilden, del 5
Martinus
Efterlämnade symboler • Valda texter
Innehåller symbolerna 45–77 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 80700
100+ i lager
290,00
Den eviga v&#228;rldsbilden, del 6 Den eviga världsbilden, del 6
Martinus
Efterlämnade symboler • Valda texter
Innehåller symbolerna 78–100 med förklaringar.
Inbunden Artikelkod: 85908
100+ i lager
290,00
Den idealiska f&#246;dan Den idealiska födan
Martinus
Den vegetariska födan är den naturliga för människan och alltmer nödvändig för att hon ska bli kvitt sjukdom och andra former av olyckligt öde.
Inbunden Artikelkod: 36961
<100 i lager
100,00
Den intellektualiserade kristendomen Den intellektualiserade kristendomen
Martinus
En samling efterlämnade, oavslutade manuskript av Martinus från början av 1970-talet och fram till hans bortgång 1981. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin mission och det berättigade i att kalla sina verk Tredje testamentet.
Inbunden Artikelkod: 86413
100+ i lager
290,00
F&#246;retal till Livets Bog, s&#228;rtryck Företal till Livets Bog, särtryck
Martinus
Särtryck ur del 1 med bokens omslag. Här ger Martinus en inblick i de tankar som motiverat hans författarskap.
Häfte Artikelkod: 25325
100+ i lager
20,00
Genom d&#246;dens port Genom dödens port
Martinus
Det vi kallar ”döden” är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för.
Häftad Artikelkod: 75272
100+ i lager
70,00
Julevangeliet Julevangeliet
Martinus
Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbol över jordmänniskans kosmiska öde.
Inbunden Artikelkod: 14991
100+ i lager
100,00
Kosmiska glimtar Kosmiska glimtar
Martinus
Det förekommer tillfällen då människor upplever livet i en kulminerande ljusupp-levelse, ett slags extastillstånd, då allt förnims som strålande lycka och glädje.
Inbunden Artikelkod: 15001
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner Kosmiska lektioner
Martinus
Bokserien Kosmiska lektioner innehåller valda artiklar av Martinus, som oftast varit publicerade i de danska så kallade småböckerna och någon gång också utgivna som svenska småböcker. Serien ger en lättläst introduktion till Martinus författarskap och livssyn. Denna första del omfattar 19 artiklar av Martinus.
Pocket Artikelkod: 74817
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 2 Kosmiska lektioner 2
Martinus
Martinus förklarar att världsalltet i sin helhet är ett levande väsen. Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem, och reinkarnationsprincipen är en realitet i det stora såväl som i det lilla. Mänskligheten förs nu gradvis mot en allt större utveckling av humanitet och kärlek, mot allt större enhet och samhörighet. Kosmiska lektioner 2 innehåller 14 artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska.
Pocket Artikelkod: 80699
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 3 Kosmiska lektioner 3
Martinus
Ju mer humaniteten eller förmågan att känna medlidande utvecklas, desto större blir förmågan att inte vilja göra andra levande väsen illa. Martinus förklarar att när denna förmåga blivit fullkomlig växer en ny förmåga fram, intuitionsförmågan. Kosmiska lektioner 3 innehåller sju artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska och dessutom artikeln ”Den längst levande avguden”, som tidigare varit utgiven som en separat småbok på svenska.
Pocket Artikelkod: 83978
100+ i lager
100,00
Kosmiska lektioner 4 Kosmiska lektioner 4
Martinus
Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt.
Pocket Artikelkod: 86233
100+ i lager
100,00
Kosmiskt medvetande Kosmiskt medvetande
Martinus
Vägen till det kosmiska medvetandet går genom utvecklingen av förmågan att förstå och förlåta medvarelserna.
Inbunden Artikelkod: 15011
100+ i lager
100,00
Kring min missions f&#246;delse Kring min missions födelse
Martinus
Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter och händelser, de djupgående upplevelser, som en gång totalt förändrade hans liv och som satte honom i stånd att beskriva den ...
Inbunden Artikelkod: 15021
<100 i lager
100,00
Kulturens skapelse Kulturens skapelse
Martinus
Om de faktorer som ligger bakom den mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld.
Inbunden Artikelkod: 15031
100+ i lager
100,00
Livets v&#228;g Livets väg
Martinus
"Livets väg" innehåller tre artiklar av Martinus – 1) "Livets väg" som handlar om hur mänskligheten leds från mörker till ljus i ett kosmiskt kretslopp, 2) "Mentala fängelser" som visar hur livsprincipen ”var och en är sig själv närmast” lever kvar och skapar svårigheter för oss när vi inte alltid kan göra det goda vi vill, och 3) "Den sekundära och den primära uppståndelsen" som behandlar Jesu uppståndelse och frågor kring materialisation.
Inbunden Artikelkod: 15041
100+ i lager
100,00
Logik Logik
Martinus
I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog.
Inbunden Artikelkod: 15171
100+ i lager
250,00
Meditation Meditation
Martinus
Att meditera är att tänka över livet. Vissa former av meditation kan ge upplevelser av kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. En meditation utan mentala risker är bönen ”Fader vår”.
Inbunden Artikelkod: 15051
<100 i lager
100,00
M&#228;nskligheten och v&#228;rldsbilden Mänskligheten och världsbilden
Martinus
Naturvetenskapen kan endast registrera naturens yttre, mekaniska sida, dess energiprocesser och materierörelser, som uttrycks i mått- och vikt.
Inbunden Artikelkod: 15061
100+ i lager
100,00
M&#228;nsklighetens &#246;de Mänsklighetens öde
Martinus
Martinus ger här en koncentrerad överblick av huvuddragen i sin kosmiska världsbild. Han beskriver mänsklighetens väg framåt ur ett andligt utvecklingsperspektiv och förklarar att en ny kosmisk världsimpuls nu för människan in i ett nytt medvetandetillstånd.
Häftad Artikelkod: 83177
100+ i lager
85,00
P&#229;sk Påsk
Martinus
Världsåterlösaren och mänskligheten För ungefär tvåtusen år sedan mottog vår kultur en human impuls genom Jesus från Nasaret.
Häftad Artikelkod: 66043
100+ i lager
85,00
Storkursen – Den eviga v&#228;rldsbilden Storkursen – Den eviga världsbilden
Martinus
I boken får du en genomgång av hela Martinus världsbild med den disposition som Martinus själv använde när han i en föredragsserie med inte mindre än 15 föredrag beskrev världsbildens alfa och omega vintern 1955/56.
Inbunden Artikelkod: 88208
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 1 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 1
Martinus
Del 1 är en inledning till verket Livets Bog (Livets bok) och samtidigt den mest upplysande introduktionen till Martinus kosmologi. Den innehåller Martinus företal till Livets Bog och beskriver en rad kärnelement i den eviga världsbilden.
Inbunden Artikelkod: 88291
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 2 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 2
Martinus
Del 2 beskriver den ”kosmiska kemi” med vilken Martinus utvidgar den kemiska vetenskapens lära om de fysiska ämnenas reaktion till att också omfatta läran om de ”överfysiska” ämnenas reaktion, d.v.s. den materia och de energiarter som ligger bakom den kända fysiska världen.
Inbunden Artikelkod: 74472
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 3 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 3
Martinus
I del 3 fortsätter beskrivningen av den kosmiska kemin med huvudämnen som: symbolen ”Kretsloppsprincipen”, symbolen ”Livsmysteriets lösning” och en genomgång av ”63 livssubstanser”.
Inbunden Artikelkod: 56651
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 5 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 5
Martinus
Del 5 har huvudämnet ”den högsta elden” med fokus på Martinus kärnanalyser av ”den sexuella polförvandlingsprincipen”.
Inbunden Artikelkod: 15141
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 6 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 6
Martinus
Del 6 har huvudämnet ”Guds rike eller livets äventyr” med fokus på vägen ut ur mörkret och den begynnande insikten i de högre medvetandenivåerna. Denna utveckling betecknar Martinus som ”livets största äventyr”.
Inbunden Artikelkod: 15151
100+ i lager
290,00
TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 7 TREDJE TESTAMENTET. Livets Bog, del 7
Martinus
Del 7 har huvudämnet ”den kosmiska världsmoralen” med fokus på det sätt att vara som kännetecknar kärleken till nästan, och som kommer att utgöra fundamentet i det kommande människorikets livsform.
Inbunden Artikelkod: 15161
100+ i lager
290,00
Tv&#229; slags k&#228;rlek Två slags kärlek
Martinus
Ordet ”kärlek” förknippar vi normalt med förälskelse och parförhållanden. Men det är bara begränsade uttryck för denna centrala livsfunktion: ...
Inbunden Artikelkod: 15081
100+ i lager
100,00
Vad &#228;r sanning? Vad är sanning?
Martinus
Människans förmåga att tro på religiösa auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen baseras i stället alltmer på fakta, vetande och egen erfarenhet. Om innebörden i begreppet ”Kristi återkomst”.
Inbunden Artikelkod: 15091
100+ i lager
100,00
V&#228;gen till invigning Vägen till invigning
Martinus
"Vägen till invigning" innehåller tre artiklar av Martinus – 1) "Vägen till invigning" som handlar om ödmjukhet som nyckeln till ”visdomens port”, 2) "Kring mina kosmiska analyser" som berättar att kärlek är intellektualiserad känsla, och 3) "Gåvokultur" som handlar om ”gåvor” som kamouflage för köp och försäljning av tillfredsställelse av egoistiska begär.
Inbunden Artikelkod: 15101
100+ i lager
100,00
V&#228;gen till paradiset Vägen till paradiset
Martinus
Efter ”döden” fortsätter livet i en värld uppbyggd i en strålformig materia som direkt kan påverkas av tanken.
Inbunden Artikelkod: 15111
100+ i lager
100,00
V&#228;rldsfredens skapelse Världsfredens skapelse
Martinus
Varför har det ännu inte kunnat skapas fred på jorden? De humana religionerna har i årtusenden predikat sitt kärleksbudskap, men krigen fortsätter.
Inbunden Artikelkod: 48041
100+ i lager
100,00