På svenska

Sortera efter:
Deus ex machina Deus ex machina
Gustafson Karl
Mänskligheten står idag inför gigantiska problem som kan synas vara näst intill olösliga. Å ena sidan finns det oerhört rika människor, och å andra sidan bottenlöst fattiga människor som lever i ...
Kartonnage Artikelkod: 84650
<100 i lager
210,00
En introduktion till Tredje testamentet En introduktion till Tredje testamentet
Elving Rolf
En enastående händelse har inträffat i vår tid. Bibelns två testamenten, det Gamla och det Nya, har utvidgats med ännu ett – Tredje Testamentet.
Häftad Artikelkod: 48033
<100 i lager
80,00
Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET
Pettersson Leif
Boken presenterar en helt ny verklighetsförståelse och framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för "Teorin om Allt", som ger svar på många av fysikens olösta gåtor. Författaren beskriver förutom de kvalitativa vakuumenergierna, "grundenergierna" i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, dessutom mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rumtiden m.m.
Flexband Artikelkod: 81410
100+ i lager
279,00
Kosmisk livssyn Kosmisk livssyn
Kalén Nils
Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden.
Pocket Artikelkod: 75745
100+ i lager
85,00
Kosmisk resen&#228;r Kosmisk resenär Nyhet!
Johansson Olav
I den här boken bjuder författaren med oss på en resa som sträcker sig från galaxer och planeter, djur och natur till politik, samhälle och mänskliga relationer. Både aktuella samhällsfrågor och eviga, existentiella problemställningar blir här belysta utifrån Martinus kosmiska analyser. Boken innehåller 74 artiklar, skrivna av Olav Johansson under perioden 1984-2019.
Inbunden Artikelkod: 89437
100+ i lager
290,00
Kosmologi och vetenskap Kosmologi och vetenskap
Carlsson Gunnar
Martinus presenterar en världsbild i vilken humanism och nästakärlek är bärande fundament. I denna bok har Gunnar Carlsson sökt visa på samstämmigheter mellan etablerad materialistisk vetenskap och Martinus kosmologi.
Häftad Artikelkod: 36943
100+ i lager
60,00
Kristendomens hedendom Kristendomens hedendom
Kalén Nils
En upptäcktsfärd bland religionens dogmer, traditioner, ceremonier, sakrament etc.
Häftad Artikelkod: 14863
100+ i lager
70,00
Livet din spegel : om m&#228;nsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv Livet din spegel : om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv
Grind Sören
Med ett reinkarnationsperspektiv är det medvetandet som är evolutionens orsak och drivkraft. Varje människas liv får här mening och sammanhang. I det omedvetna ligger erfarenheter och begåvning från tidigare liv som avgör vår karaktär, våra talanger, reaktionsmönster och grad av medkänsla.
Inbunden Artikelkod: 75744
100+ i lager
290,00
Livet en fr&#229;ga om k&#228;rlek: om m&#228;nsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv Livet en fråga om kärlek: om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv
Grind Sören
Med utgångspunkt i Martinus andliga vetenskap erbjuds här med hjälp av utvecklingstanken en större förståelse för äktenskapets kris, för nya samlevnadsformer, fysiska och psykiska sjukdomar och individernas olika moraliska standard. I boken sätter Sören Grind bland annat in anknytningsteorin i ett reinkarnationsperspektiv och visar att de utmaningar vi möter under barndomen kan ses som djupt meningsfulla.
Inbunden Artikelkod: 87191
100+ i lager
290,00
Livet och det slutna rummet Livet och det slutna rummet
Bruus-Jensen Per
”Människan är ett gudomligt experiment i stoft och ande”, sa den danske psalmdiktaren Grundtvig. Kanske hade han mer än rätt, än vad han själv var medveten om. Och kanske gäller hans ord för allt liv i universum. Men vilket är experimentets mål – vilket slutresultat leder det till?
Häftad Artikelkod: 75991
<100 i lager
295,00
Martinus minnen Martinus minnen
Zinglersen Sam
Martinus egen berättelse om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde fram till hans verksamhet som författare och introduktör av den kosmiska världsbilden. Boken illustreras av många bilder från Martinus liv och resor. I en efterskrift ger Tage Buch en bild av människan Martinus och utvecklingen av arbetet under senare år.
Häftad Artikelkod: 83102
100+ i lager
215,00
Martinus och den nya v&#228;rldsmoralen Martinus och den nya världsmoralen
Therkelsen Ole
I Martinus och den nya världsmoralen ger Ole Therkelsen en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus.
Häftad Artikelkod: 83178
100+ i lager
250,00
Martinus som vi minns honom Martinus som vi minns honom
Zinglersen Sam
Trettio personer som lärde känna Martinus personligen eller kom i nära kontakt med hans arbete berättar här om sina upplevelser. De ger en ögonvittnesskildring alltifrån den blygsamma början av Martinus arbete och fram genom åren. Genom dem kommer vi människan Martinus närmare.
Häftad Artikelkod: 83101
100+ i lager
215,00
Martinus, Darwin och intelligent design : En ny evolutionsteori Martinus, Darwin och intelligent design : En ny evolutionsteori
Therkelsen Ole
I diskussionen om vår evolution får oftast Darwin stå oemotsagd. Det är endast den med religiöst ursprung som går under beteckningen intelligent design som brukar finnas som alternativ. I denna bok ges dock en tredje förklaringsmodell av de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och utveckling. Martinus (1890-1981) utvecklingslära presenteras här på ett både lättbegripligt och koncist sätt.
Häftad Artikelkod: 75935
100+ i lager
250,00
M&#228;nniskan och livsmysteriet Människan och livsmysteriet
Bruus-Jensen Per
Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen, och evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Boken presenterar en ny verklighetsförståelse enligt vilken livet är evigt, universum är levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande.
Inbunden Artikelkod: VABI-14751
<10 i lager
125,00
Paradigmskifte p&#229; g&#229;ng? Paradigmskifte på gång?
Hellertz Pia
Genom århundraden, ja årtusenden har mänsklighetens tänkande genomgått radikala förändringar. Pia Hellertz menar att det är sannolikt att vi kommer att få uppleva ytterligare ett paradigmskifte, ett nytt organiskt paradigm, som innebär en helt ny kunskaps- och vetenskapssyn, en helt ny Gudssyn, en därmed en helt ny världsbild.
Häftad Artikelkod: 83185
Förväntas skickas inom 5-9 vardagar
220,00
Projekt liv Projekt liv
Bruus-Jensen Per
Häftad Artikelkod: 14763
<100 i lager
165,00
Sol &amp; M&#229;ne Sol & Måne
Bruus-Jensen Per
Boken ger glimtar från en tioårig närkontakt med Martinus, som författaren mötte 1957 och som han under åren fram till 1968 fick daglig undervisning av.
Inbunden Artikelkod: VABI-75781
<10 i lager
260,00
Soluppg&#229;ng &#246;ver vetenskapen Soluppgång över vetenskapen
Rosell Magdalena
Under de senaste århundradena har vetenskapen utvecklats i hisnande fart. Samtidigt har dessa framåtskridanden uppenbarat den nuvarande vetenskapens gränser. Detta är en bok i grundläggande vetenskapsteori som öppnar för nya perspektiv.
Häftad Artikelkod: 75892
100+ i lager
130,00
S&#229; h&#228;r &#228;r det Så här är det
Kalén Nils
Till ungdomen riktar sig i första hand denna lilla bok om Martinus kosmologi. Den är skriven i dialogform: Gammal diskuterar med ung.
Häftad Artikelkod: 14873
100+ i lager
69,00
Tio Guds bud och Tredje testamentet Tio Guds bud och Tredje testamentet
Kalén Nils
Häftad Artikelkod: 14883
100+ i lager
60,00
Universum - vem &#228;r du? Universum - vem är du?
Östensson Rune
I ”Universum – vem är du”, möter naturvetenskapen och livsvetenskapen varandra. Naturvetenskapen har den fysiska materien som det primära forskningsobjektet medan Martinus livsvetenskap har medvetandet och själva livet som sitt fokus. I boken möts de stora frågorna och kan ses i ett nytt ljus. Universums födelse och utveckling. Livets ursprung. Vad är medvetande? Vad är meningen med livet?
Häftad Artikelkod: 88598
<100 i lager
160,00
Vi och v&#229;ra gener Vi och våra gener
Kalén Nils
Häftad Artikelkod: 66033
100+ i lager
60,00
V&#228;rldsl&#228;rare eller falsk profet? : en k&#228;rleksfull granskning av Martinus kosmologi Världslärare eller falsk profet? : en kärleksfull granskning av Martinus kosmologi
Hellertz Pia
Är Martinus livsverk "Tredje Testamentet" det budskap världen väntat på ett par tusen år? Jesus Kristus lovade oss enligt Johannes evangelium att "Hjälparen den Helige Ande" skulle komma och förklara ...
Häftad Artikelkod: 66053
100+ i lager
39,00