Energivågen nr 38 / 2009: Reinkarnationstanken ger livet mening

Sveriges Radio: Intervju med Sören Grind