Nyheter


 

Kosmiska lektioner 4Den eviga världsbilden 6Ole Therkelsen föredrag på cd

Kosmiska lektioner 4

Den eviga världsbilden, del 6

Föredrag på cd

Av MartinusAv MartinusAv Ole Therkelsen
Utkom: Oktober 2015Utkom: Maj 2015Utkom: November 2014Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos.

Läs mer...

Del 6 behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen. Liksom i del 5 baseras symbolförklaringarna här på föredrag av Martinus. Bokens andra avdelning utgörs av valda texter ur Martinus verk, som belyser de ämnen symbolerna illustrerar. 

Läs mer...

Ole Therkelsen är internationell föredragshållare och författare. Cd:n är i mp3-format och innehåller 48 föredrag (på danska) om Martinus kosmologi som han hållit under 2013, bland annat i Martinus Center, Klint och i Köpenhamn.

Läs mer...