Kosmos

Tidskriften KOSMOS ges ut av Martinus Institut i Danmark och utkommer med tio nummer per år. Den utkommer även på svenska. Varje nummer innehåller en artikel av Martinus. I Kosmos besvaras frågor om Martinus kosmologi, och dess betydelse i livet belyses av andra skribenter. En årsprenumeration kostar 450:-. Provnummer eller prenumeration kan beställas via länken ovan.

Titlar och innehållsrubriker i Martinus artiklar i svenska Kosmos hittar du i svenskt artikelregister. Ett danskt index till artikeltitlar och samtliga författare i Kosmos fr.o.m. begynnelsen 1933 finns i danskt indeks.

Läs årgångarna 1933–1968 av danska Kosmos på nätet.


Prenumerera på Kosmos

Här kan du beställa ett gratis provnummer av Kosmos eller ett Kosmos-abonnemang. Du kan också få tillsänt dig information om kurser och föredrag. Ett abonnemang följer kalenderåret, men kan starta under en bestämd månad. Normalt startar abonnemanget från beställningsdatum.

Ett abonnemang på svenska Kosmos kostar: 500 SEK for 10 nummer per år.

Namn:
 

Adress:
 

Postnummer:
 

Ort:
 

Land:
 

Telefonnummer:
 

E-mail:
 

 


Den Ny Verdensimpuls

DEN NY VERDENSIMPULS utges av stiftelsen Kosmologisk Information i Danmark och finns endast på danska. Utkommer med fyra nummer per år. Tidskriften har Martinus kosmologi som grund men behandlar även andra, närliggande tankeströmningar.